PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ A MAŁY CIT

Na gruncie planowanych przez rząd rozwiązań podatkowych w ramach Nowego Ładu (o których to propozycjach pisałem na blogu we wspólnym wpisie wraz z NTAX Biuro Rachunkowe dostępnym tutaj) wielu przedsiębiorców prowadzących biznes w formie jednoosobowej działalności czy spółek jawnych zastanawia się nad zmianą. Najczęściej rozważane jest przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przypominając – wspólnicy spółek z o.o. (o czym pisałem tutaj) nie płacą bowiem ani składek na ZUS ani składki zdrowotnej. A dodatkowo spółka z o.o. daje możliwość optymalizacji podatkowej i unikania podwójnego opodatkowania – dobrze „poukładana” finansowo spółka może być nawet korzystniejsza podatkowo niż jednoosobowa działalność czy spółka jawna.

Oczywiście to, czy spółki z o.o. dalej będą tak korzystne zależy od tego, czy zmiany podatkowe (zaproponowanego w ramach Nowego Ładu) wejdą w życie w tej najostrzejszej, zaproponowanej formie. W projekcie ustawy bowiem rząd chce, jak to nazwał: „zniwelować ukrytą dywidendę”, a więc zablokować możliwość wypłacania przez spółki środków swoim wspólnikom czy członkom zarządu na podstawie różnych umów oraz ozusować wynagrodzenie członków zarządu. Jeżeli ta zmiana wejdzie, to drastycznie uniemożliwi optymalizację podatkową.

Dlatego też wszystkim moim Klientom na razie radzę wstrzymać się z przekształceniami czy zmianami formy prowadzenia działalności do momentu, gdy będzie już wiadome jakie faktycznie zmiany wejdą w życie.

Przechodząc więc tym samym do sedna dzisiejszego wpisu – na razie radziłbym się wstrzymać ze zmianami. A samo przekształcenie (przeprowadzenie formalnej procedury przekształcenia, której ogólne zasady opisałem tutaj) – poprzedzić konsultacją z prawnikiem czy doradcą finansowym. Bo może się okazać, że powstała w wyniku przekształcenia sp. z o.o. będzie strzałem w kolano i wcale nie przyniesie zmniejszenia podatków.

Dlaczego?

Wynika to bowiem z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak Państwo zapewne wiedzą spółki z o.o. podlegają podwójnemu opodatkowaniu. Co oznacza, że najpierw CiT od swojego dochodu płaci spółka, a następnie PiT (albo CiT) płacą wspólnicy od wypłacanej im dywidendy. To oczywiście ogólna zasada. Spółki z o.o. (co wielokrotnie opisywałem i podkreślałem na blogu) tak się układa, żeby zyski wypłacać wspólnikom generując koszty po stronie spółki, zmniejszając jej podatek dochodowy.

Spółki z o.o. (a także akcyjne i – od tego roku – spółki komandytowe) płacą CiT w dwóch stawkach – 9% (tzw. mały CiT) albo 19%. Mały CiT jest możliwy dla spółek rozpoczynających działalność i które nie przekroczą rocznego progu przychodów. I czasami się przydaje – zwłaszcza, gdy spółka nie zamierza wypłacać wszystkich zarobionych pieniędzy swoim wspólnikom, tylko odkładać część np. na przyszłe inwestycje.

Ale są pewne wyjątki od tej reguły – właśnie związane z przekształceniem.

Zgodnie bowiem z ustawą o CiT spółka z o.o. nie może skorzystać z małego CiTu przez pierwsze dwa lata, jeżeli powstaje w wyniku przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorstwa albo przekształcenia spółki cywilnej bądź spółki osobowej nie będącej podatnikiem CiT (jak spółka jawna czy partnerska). W takim przypadku – nawet jeżeli przychody spółki nie przekraczają progu – musi od razu wejść na 19% podatek dochodowy.

Dlatego też formalny proces przekształcenia, pod tym względem, nie jest zbyt korzystny. No, chyba że przedsiębiorstwo przekształcane i tak ma taki przychód, że przekracza próg. Wtedy nie ma to znaczenia.

Jeżeli więc myślą Państwo o zmianie formy prowadzenia działalności, to zapraszam do kontaktu. Może się bowiem okazać, że dużo korzystniejsze będzie założenie od podstaw nowej spółki z o.o. i stopniowe przenoszenie działalności. Wszystko zależy od konkretnego przypadku, który zawsze poddajemy zindywidualizowanej analizie i poradzie.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *