ZAŁOŻENIA PODATKOWE NOWEGO ŁADU – RÓWNI I RÓWNIEJSI PRZEDSIĘBIORCY, CZYLI BOGATSI ZA ZDROWIE POWINNI PŁACIĆ WIĘCEJ?

Dzisiaj wpis nieco inny, niż zwykle. Tym razem Kancelaria połączyła siły z NTAX Biuro Rachunkowe i wspólnie poddaliśmy analizie założenia ogłoszonego przez Rząd Nowego Ładu.

Ogłoszenie przez Rząd założeń Nowego Ładu spowodowało kontrowersje i niepokój wśród Polskich przedsiębiorców. Lęk przed wyższymi kosztami prowadzenia firmy i rozszerzenie zobowiązań podatkowych oraz brak jasnych informacji ze strony Rządu co do zasad kalkulacji danin spowodował panikę w środowisku przedsiębiorców. W rezultacie zaczęto wyprowadzanie pochopnych i często skrajnych założeń mających na celu obronienie się przed niekorzystnymi zmianami.

To wszystko powoduje konieczność przeanalizowania ogłoszonych informacji i wysnucia konkretnych wniosków o nadwyżkach, które przedsiębiorcy będą musieli ponieść. Wszystko to znajdą Państwo w niniejszym artykule.

Proponowane zmiany w prawie podatkowym:

Zmiany w tej gałęzi prawa mają się skupić na:

    • zwiększeniu kwoty wolnej od podatku do 30.000,00 zł;
    • podniesieniu kwoty progu podatkowego z 85.528,00 zł na 120.000,00 zł.

Ocena planowanego zwiększenia kwoty wolnej od podatku:

Na tych zmianach w głównej mierze skorzystają osoby zarabiające minimalną krajową oraz emeryci, pobierający nie więcej niż 2 500,00 zł miesięcznie. Te osoby w ogóle podatku nie zapłacą. Pracownicy etatowi otrzymujący 11 500,00 zł brutto wynagrodzenia miesięcznie będą mogli skorzystać z opodatkowania stawką w wysokości 17%, co przekłada się na wystąpienie korzystnego efektu podatkowego w wysokości 5 170,80 zł w skali roku.

Zdaje się więc, że proponowana zmiana przyczyni się do powstania korzystnego rezultatu dla osób nisko i średnio uposażonych oraz emerytów.

Ocena planowanego podniesienia kwoty progu podatkowego do 120 000,00 zł:

Z prowadzonych w Kancelarii i NTAX Biuro Rachunkowe statystyk wynika, że ok. 80% przedsiębiorców prowadzących biznes w formie jednoosobowej działalności gospodarczej osiąga zarobki powyżej 85.528,00 zł co w połączeniu z brakiem możliwości skorzystania z ulg podatkowych, przekładało się dotychczas na brak opłacalności zastosowania opodatkowania na zasadach ogólnych i wybór 19% podatku liniowego.

Po wprowadzeniu podniesionego progu podatkowego opodatkowanie na zasadach ogólnych może znów jawić się jako opłacalne, ponieważ przy zarobkach na poziomie 120.000,00 zł rocznie, realnie opodatkowaniu podlegać będzie 90.000,00 zł. To przekłada się na oszczędności dla płatników podatku dochodowego na zasadach ogólnych w wysokości 10.270,80 zł w skali roku w porównaniu do obecnych przepisów.

Osoba decydująca się na zmianę formy opodatkowania z liniowej na progresywną może liczyć natomiast na oszczędności w wysokości 7.500,00 zł rocznie. Można zatem wnioskować, że skutkiem podniesienia progu podatkowego będzie wzrost zainteresowania opodatkowaniem na zasadach ogólnych przy równoczesnym ograniczeniu wyboru metody liniowej przez obecnych i przyszłych przedsiębiorców.

Zmiany dotyczące odliczeń składki zdrowotnej:

Największą zmianą Nowego Ładu stała się zapowiedź zniesienia możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku oraz diametralna zmiana metod kalkulacji tej składki.

Dotychczas przedsiębiorcy odliczali składkę zdrowotną w wysokości 328,78 zł miesięcznie od należnego podatku dochodowego, co w skali roku oznacza 3.945,36 zł odliczeń. Po zmianach przedsiębiorca nie tylko utraci możliwość odliczenia tej kwoty, co już powoduje
stratę, ale też padnie ofiarą zmian w metodzie kalkulacji, ponieważ składka ta będzie liczona od uzyskanego dochodu.

Faktycznie oznacza to, że osoba zarabiająca 120 000,00 zł rocznie, będzie zobowiązana do odprowadzenia aż 10 800,00 zł składki zdrowotnej do ZUS. Na zmianie najwięcej stracą ci, którzy zarabiają powyżej 120 000,00 zł rocznie, co nie oznacza, że negatywny efekt zmian nie dosięgnie pozostałych przedsiębiorców.

Zjednanie metod kalkulacji składki zdrowotnej dla pracowników etatowych z przedsiębiorcami należy określić jako jednoznacznie negatywne i niekorzystne dla obrotu gospodarczego. Trudno też doszukiwać się jakichkolwiek innych motywów tej zmiany, niż wygenerowanie dodatkowego wpływu do już teraz niebudzącej zaufania wśród przedsiębiorców instytucji, jaką jest ZUS.

Podsumowanie i Wnioski:

Nie trudno zauważyć postępującą rządową tendencję, aby każda korzystna z punktu podatkowego zmiana była skierowana do osób nisko i średnio uposażonych. Wydaje się więc, że pomimo planowanych zmian w postaci zwiększenia kwoty wolnej od podatku i podniesienia progu podatkowego, ogólna ocena założeń będzie krytykowana nie tylko przez przedsiębiorców, ale też środowisko ekspertów podatkowych. Wydaje się też, że rząd proponowane zmiany wycelował w rozwijający się rynek usług B2B, co wybrzmiało podczas konferencji w słowach: „Likwidujemy ryczałt na składkę zdrowotną dla działalności gospodarczych, wskutek czego wypychanie pracowników i oferowanie pracownikom umów cywilno-prawnych będzie mniej korzystne.”

Negatywne skutki dotkną jednak wszystkich przedsiębiorców, którzy już teraz borykają się z niespotykanymi dotąd problemami w związku z pandemią COVID-19. Rząd zdaje się nie zauważać problemów przedsiębiorców, nakładając na nich kolejne obowiązki i koszty przy jednoczesnym nielogicznym ograniczaniu swobód gospodarczych.

Co zatem przedsiębiorcy mogą zrobić, aby choć w pewnym stopniu ograniczyć dodatkowe koszty po zmianach? Przede wszystkim skorzystać z dostępnych innych form prawnych. Warto więc rozważyć spółkę z o.o., gdzie opodatkowanie wynosi 9%, a składki ZUS dla wieloosobowych spółek nie są naliczane. Tutaj jednak konieczna jest każdorazowa analiza opłacalności dla danego podatnika. W tym zakresie mogą Państwo kontaktować się z zespołem NTAX Biuro Rachunkowe lub z Kancelarią. Kolejną możliwością dla osób zarabiających do 120 000,00 zł jest skorzystania z ulgi „mały ZUS plus”, o ile metoda kalkulacji również tu nie zostanie  zmieniona.

Z naszej strony chcemy również przestrzec Państwa przed pochopnymi decyzjami związanymi z otwieraniem działalności w innych Państwach. Rozwiązanie to zdaje się kuszące, należy jednak pamiętać o tym, że rezydencja podatkowa każdego podatnika jest w miejscu jego ośrodka życia. Czyli tam, gdzie mieszka, pracuje, ma rodzinę. Klienci, którzy zgłosili się do nas o pomoc już w momencie prowadzania postępowania karno-skarbowego, mogli liczyć na nasze wsparcie, jednak wartość zobowiązań podatkowych oraz dotkliwość kar zawsze przewyższała korzyści w związku z przeniesieniem samej działalności za granicę. Dlatego zachęcamy do zdroworozsądkowego postępowania w tym zakresie.

Na koniec warto zaznaczyć, że ogłoszony „Nowy Ład” nie został jeszcze spisany w formie ustawy. Należy więc traktować zmiany jako projekt, który może się zmienić. Ostateczne brzmienie przepisów prawnych staję się wiążące dla wszystkich dopiero po podpisaniu ustawy przez Prezydenta i ogłoszeniu jej w dzienniku ustaw. Dodatkowo rząd poinformował, że zmiany podatkowe zostaną wprowadzone najwcześniej w przyszłym roku, co daje czas na reakcje oraz reorganizację swojego przedsiębiorstwa.

1 komentuj

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Zapraszamy do artykułu opublikowanego na stronie naszego partnera: spolkowo.pl […]

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *