PRZEKSZTAŁCENIE A NIEWYPŁACONE ZYSKI

Wracamy do tematyki związanej z przekształceniami. Projekt ustawy podatkowej w ramach Polskiego Ładu jest w szybkim tempie procedowany w Sejmie, a wprowadzane w nim niekorzystne rozwiązania podatkowe (przede wszystkim prawie 5% składka zdrowotna, której przedsiębiorcy nie będą mogli odliczyć od podatku dochodowego) skłania do poszukiwania rozwiązań.

Najczęściej rozważane jest przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jako że wspólnicy sp. z o.o. nie płacą składek zdrowotnych (ani składek na ZUS), a dodatkowo sp. z o.o. daje możliwości optymalizacji podatkowej i niwelowania podwójnego opodatkowania (nawet pomimo prób ograniczenia takich działań w projekcie ustawy podatkowej Polskiego ładu, o czym pisałem tutaj).

Nie chcąc generalizować, to przejście na prowadzenie biznesu w ramach spółki z o.o. jest rozwiązaniem dobrym. Oczywiście pozostaje zawsze kwestia wybrania najbardziej optymalnego sposobu zmiany tej formy. Jak bowiem pisałem w poprzednich tekstach, przekształcenie spółki osobowej bądź jednoosobowej działalności w sp. z o.o. spowoduje brak możliwości skorzystania z niskiego, 9% podatku CiT. Tak samo aport przedsiębiorstwa do nowej spółki również może tego przywileju sp. z o.o. pozbawić.

No ale to tematyka omówiona już w tych odrębnych wpisach. A teraz chciałbym przejść do sedna dzisiejszego.

Decydując się na przekształcenie spółki cywilnej bądź spółek osobowych w spółkę kapitałową (a więc przede wszystkim sp. z o.o.) pojawia się czasami pytanie co się stanie z niewypłaconymi do tej pory przez spółkę zyskami? Często bowiem zdarza się taka sytuacja, że spółka (np. jawna) fizycznie nie wypłacała swoim wspólnikom zysków. Podatek dochodowy od tych zysków był przez wspólników zapłacony, ale do faktycznej wypłaty im przez spółkę środków nigdy nie doszło.

Co oczywiście oznacza, że spółka jest dłużnikiem swoich wspólników z tytułu niewypłaconych zysków, a wspólnicy Ci mają do spółki roszczenie o ich wypłatę.

Co więc się stanie z tymi niewypłaconymi zyskami w przypadku gdybyśmy dokonali przekształcenia takiej właśnie spółki jawnej w sp. z o.o.? Czy spółka z o.o. będzie mogła wypłacać potem wspólnikom te środki bez żadnego podatku czy też ich wypłata będzie potraktowana jako dywidenda i ponownie zostaną opodatkowane?

Na pierwszy rzut oka sprawa wydaje się być dosyć absurdalna. Przecież skoro wspólnicy już podatek dochodowy od tych niewypłaconych im zysków zapłacili, a zyski te powstały przed przekształceniem (a więc i przed momentem, w którym taka spółka jawna została objęta podwójnym opodatkowaniem) to nie powinno się znowu naliczać podatku. Bo byłoby to sprzeczne z podstawową zasadą prawa podatkowego, że nie można opodatkować dwa razy tej samej czynności.

Ale teoria i zdrowy rozsądek to jedno, a urzędy skarbowe to zupełnie inna sprawa. Organy podatkowe często bowiem twierdzą, że wypłata przez powstałą w wyniku przekształcenia spółkę zysków niewypłaconych przez spółkę prowadzoną przed przekształceniem, powinna być ponownie opodatkowana. Uzasadnienia takich decyzji czy interpretacji stanowią swoistą ekwilibrystykę językową i naprawdę aż by się chciało czasem docenić kunszt i starania organów podatkowych w pisaniu uzasadnień i decyzji służących ściąganiu podatków za wszelką cenę.

Ale na szczęście sądy administracyjne w przeważającej większości zachowują zdrowy rozsądek i takie decyzje i interpretacje podatkowe uchylają, więc jest duża szansa, że sprawa zostanie wygrana. Chociaż oczywiście każdy przypadek trzeba badać odrębnie.

Jeżeli więc mają Państwo taką sytuację i nie wiedzą co stanie się z niewypłaconymi zyskami w razie przekształcenia, to na pewno będziemy mogli pomóc.