PODWÓJNE OPODATKOWANIE SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH A WYPŁATA ZALEGŁYCH ZYSKÓW

Kontynuujemy tematykę związaną z wprowadzonym w tym roku podwójnym opodatkowaniem spółek komandytowych. Co prawda myślałem, że już dosyć wyczerpująco kwestie te na blogu omówiłem. Ale życie i zadawane pytania zawsze potrafią wymyślić kolejne tematy.

Jedynie dla przypomnienia (i zachęcenia do lektury), do tej pory przedstawiłem następujące zagadnienia związane z podwójnym opodatkowaniem spółek komandytowych:

Dla dzisiejszego tekstu szczególnie istotne są te ostatnie, podlinkowane wpisy. Zdecydowana większość spółek komandytowych albo dokonuje przekształcenia albo następuje zamiana ról wspólników w ten sposób, że dotychczasowi komandytariusze stają się komplementariuszami, co pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania.

I oczywiście słusznie. Pytanie natomiast co w takim przypadku, gdy w spółce nadal pozostają fizycznie nie wypłacone wspólnikom zyski z lat ubiegłych. A wbrew pozorom jest to częsta sytuacja.

Czy jeżeli do wypłaty tych zaległych zysków dojdzie już teraz, gdy spółki komandytowe stały się płatnikami podatku CiT, to czy spółka będzie musiała odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy?

Na pierwszy rzut oka odpowiedź na to pytanie wydaje się dosyć oczywista. Wszak podatek dochodowy od tych zaległych zysków został już zapłacony (przypominam, że do końca 2020r. podatek dochodowy był płacony przez wspólników niezależnie od tego czy spółka wspólnikom te zyski fizycznie wypłaciła). Ale patrząc na dużą ilość absurdów w polskim prawie podatkowym (sam CiT od spółek komandytowych jest na czele) nie jest to pytanie wcale pozbawione sensu.

Na szczęście przepisy przejściowe (art. 13) ustawy wprowadzającej podwójne opodatkowanie spółek komandytowych wprost wskazują, że do dochodów osiągniętych przez spółki komandytowe przed dniem, w którym spółki zostały objęte podatkiem CiT, stosuje się przepisy dotychczasowe.

A więc jeżeli teraz dojdzie do fizycznej wypłaty wspólnikom zaległych zysków, jakie spółka osiągnęła np. w roku 2020, 2019 czy wcześniej, to żadne podatki nie muszą być naliczane. Oczywiście poda warunkiem, że wspólnik w tych latach swój podatek dochodowy zapłacił. Ale to już odrębna kwestia.