PRZEKSZTAŁCENIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kontynuując tematykę z poprzedniego wpisu (w którym wskazałem podatkowe zagrożenia na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, z którymi trzeba się liczyć przy przekształceniu), dzisiaj chciałbym opisać jak w ogóle wygląda procedura przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ale zanim jeszcze przejdę do sedna tekstu – na początek uwaga wstępna. Jak kiedyś to już wskazałem (opisując proces przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę komandytową we wpisie dostępnym tutaj) jednoosobowe przedsiębiorstwo (JDG) możemy przekształcić tylko w spółkę kapitałową (a więc z o.o., akcyjną albo prostą spółkę akcyjną). Nie ma możliwości przekształcenia JDG w spółkę osobową – jawną, partnerską czy komandytową, bowiem spółki te muszą mieć co najmniej dwóch wspólników. A JDG jest przedsiębiorstwem jednoosobowym.

Ale oczywiście przekształcenie w spółkę kapitałową – a więc przede wszystkim w sp. z o.o., jako najczęściej wybieraną – jest możliwe. Inną kwestią czy korzystne (na gruncie podatku CIT, co już opisałem), ale to już kwestia zindywidualizowana.

A skoro przepisy dopuszczają takie działanie, to dzisiaj przedstawię jak ta procedura wygląda.

I od razu na samym początku muszę uprzedzić, że nie ma tutaj przewidzianej procedury uproszczonej. Takiej, jaka jest dostępna chociażby dla przekształcenia spółek osobowych w spółki kapitałowe (którą opisałem w dwóch wpisach dostępnych tutaj i tutaj). Musimy więc przejść pełną procedurę – z zaangażowaniem biegłego rewidenta. Co znacznie wydłuża czas i zwiększa koszty.

A więc po kolei.

Aby przekształcić JDG w sp. z o.o., w pierwszej kolejności należy podjąć następujące działania:

  • przygotować plan przekształcenia wraz z załącznikami i poddać go badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy KRS;
  • zawrzeć umowę spółki, złożyć oświadczenie o przekształceniu oraz wybrać organy w spółce;
  • złożyć wniosek o rejestrację spółki w KRSie oraz wykreślić JDG z CEIDG.

To oczywiście w dużym skrócie. Prawdziwym problemem jest nadmierna papierologia i formalizm związany z samym planem przekształcenia. Nie dość bowiem, że plan przekształcenia musi być sporządzony w formie aktu notarialnego i poddany badaniu przez biegłego rewidenta, to jeszcze musi mieć szereg załączników, tj.:

  • sprawozdanie finansowe przedsiębiorcy przekształcanego sporządzone na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy;
  • wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego;
  • projekt umowy spółki i projekt oświadczenia o przekształceniu.

Z kolei sam plan przekształcenia musi przede wszystkim ustalać wartość bilansową majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy. A więc dużo pracy finansowej. Często, gdy przekształcane jest duże JDG, trzeba skorzystać z pomocy biegłego, który wyceni przedsiębiorstwo. A są to dodatkowe koszty.

Dlatego też do przekształceń JDG w spółki kapitałowe dochodzi stosunkowo nieczęsto. Prościej (i często znacznie korzystniej) jest założyć od podstaw nową spółkę i albo stopniowo przenosić na nią działalność albo sprzedać (wnieść aportem) całe przedsiębiorstwo. Ale tutaj sugeruję aby nie robić niczego bez konsultacji z prawnikiem (oczywiście zapraszam do kontaktu).

Czy są natomiast jakieś zalety takiego przekształcenia? Tak jak zawsze – mamy pełne przejście praw i obowiązków z JDG na spółkę. Nie trzeba więc dokonywać cesji umów (co jest szczególnie trudne w przypadku leasingów czy kredytów), bo umowy te są automatycznie przenoszone na spółkę.

I ostatnia uwaga. Proszę nie mylić tego przejścia praw i obowiązków ze zwolnieniem z długu. Często bowiem słyszę – przekształcę swoje JDG w sp. z o.o. i tym samym przestanę być dłużnikiem, bo dług przejdzie na spółkę. A nie jest to do końca prawda. Owszem dług przejdzie na spółkę. Ale nie zwalnia to wcale osobistej odpowiedzialności przedsiębiorcy przekształcanego, który będzie dalej odpowiadał za zobowiązani – tylko, że solidarnie ze spółką.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *