Zapoznając się z treścią niniejszego bloga, przyjmują Państwo do wiadomości i akceptują, że:

1. Cel Bloga ma charakter wyłącznie edukacyjny;
2. Blog zawiera wyłącznie treści o charakterze ogólnym;
3. Na Blogu mogą pojawić się omyłki i pominięcia, a treść Bloga i wszystkich wpisów i komentarzy jest wyrazem poglądów autora i nie stanowi oficjalnego stanowiska jego Kancelarii;
4. Wszystkie wpisy, teksty, artykuły i inne materiały zamieszczone na Blogu są aktualne w dacie ich publikacji, w późniejszym czasie mogą one jednak nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa bądź linii orzeczniczych sądów albo organów administracji;

5. Nie udzielamy jakichkolwiek gwarancji, nie składamy jakichkolwiek oświadczeń wobec jakiejkolwiek zawartości Bloga, w tym w szczególności co do bezpłatnych dokumentów prawnych udostępnionych do pobrania;

6. Nie odpowiadamy za treść komentarzy pozostawionych w Blogu przez osoby trzecie;

7. Treści zawarte na Blogu nie stanowią porady prawnej bądź podatkowej, opinii prawnej, wykładni prawa, ani jakiekolwiek usługi prawnej, a pomiędzy autorem Bloga a osobą zapoznającą się z jego treścią nie powstaje relacja, klient – prawnik;

Ponadto autor Bloga:
1. nie odpowiada za jego treść (w tym treść wszystkich wpisów, artykułów bądź innych materiałów na Blogu zamieszczonych) w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do niej;
2. zastrzega sobie prawo do zmiany treści poszczególnych wpisów, artykułów bądź innych materiałów, w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji;