Wprowadzone przez Michał Gryz

GRUPA VAT

Przepisy niesławnego Polskiego Ładu wprowadziły tak dużo zmian do prawa podatkowego, że nie sposób ich wszystkich opisać. Niektóre z tych zmian zostały odroczone w czasie – w tym chociażby zmiany stanowiące tematykę dzisiejszego wpisu.