PRZEKSZTAŁCENIE A UMOWY O PRACĘ

W ostatnich wpisach omawiałem nowy podmiot, jaki będzie wprowadzony do polskiego prawa, a mianowicie fundację rodzinną. Ten temat na razie zawieszam – fundacja rodzinna została omówiona dosyć gruntownie, z tymi wpisami mogą się Państwo zapoznać tutaj. A tymczasem wracamy do sedna bloga – czyli tematów związanych ze spółkami.

Dzisiaj chciałbym omówić jaki wpływ ma przekształcenie (spółki prawa handlowego w inną spółkę, spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego czy jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę kapitałową) na istniejące stosunki pracy.

O tym na czym polega sam proces przekształcenia i jak on wygląda w odniesieniu do poszczególnych spółek i innych form prowadzenia działalności wielokrotnie już na blogu opisywałem. W szczególności w tym zakresie polecam Państwa lekturze ten wpis, który opisuje zagadnienia wstępne w zakresie przekształcenia. 

Dla celów dzisiejszego tekstu najbardziej istotną informacją dot. procesu przekształcenia jest to, że że spółce przekształconej (a więc powstałej w wyniku przekształcenia) przysługują wszystkie prawa i obowiązki pierwotnego podmiotu. Mamy więc tutaj do czynienia z pełną zasadą kontynuacji.

Przekształcenie polega bowiem po prostu na zmianie formy organizacyjnej, w której prowadzimy działalność gospodarczą. Spółka przekształcona nie wstępuje w jakiekolwiek prawa i obowiązki spółki przekształcanej jako nowy podmiot, lecz są to jej własne prawa i obowiązki które przysługują jej w całości i bez jakichkolwiek zmian.

Ta zasada ma więc również bardzo istotny wpływ na stosunki pracy.

Skoro bowiem powstała w wyniku procesu przekształcenia nowa spółka nie jest tak naprawdę całkowicie nowym podmiotem, a w istocie jest tym samym podmiotem, który działał wcześniej, tylko w nowej formie organizacyjnej, to jest również tym samym pracodawcą. I tym samym zakładem pracy.

Oznacza to, że wszystkie umowy o pracę (podobnie zresztą jak i inne umowy) są automatycznie „przejmowane” przez powstałą w wyniku przekształcenia spółkę bez konieczności dokonywania jakichkolwiek aneksów do umów o pracę. Przekształcenie wymaga tylko zgłoszenia do ZUSu nowych danych pracodawcy (bo zmieniła się firma pracodawcy). Ale zmiana ta również stanowi tylko aktualizację danych pracodawcy – a nie zmiany pracodawcy, bo ten nadal jest ten sam.

I jeszcze jedno. Przekształcenie nie stanowi przejścia zakładu pracy w rozumieniu art. 23(1) kodeksu pracy. Nie ma więc obowiązku dawać pracownikom do podpisu oświadczeń przez ten przepis wymaganych ani nawet informować ich o przekształceniu. W wyniku przekształcenia nie dochodzi bowiem do zmiany zakładu pracy – to nadal jest ten sam zakład pracy i ten sam pracodawca tylko działający w innej formie organizacyjnej.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *