PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ A PODWÓJNE OPODATKOWANIE

Kontynuujemy tematyką związaną ze spółkami komandytowymi i wprowadzonym od 1 stycznia 2021r. podwójnym opodatkowaniem tych przedsiębiorstw.

Do tej pory omówiłem na blogu ogólne zasady opodatkowania wspólników spółek komandytowych kwestie związane z przekształceniem spółek komandytowych w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod kątem zachowania małego CiTu oraz zmianę w zakresie wspólników (ze statusu komandytariusza na komplementariusza).

Dzisiaj z kolei czas na kolejne z możliwych do podjęcia rozwiązań, a więc zmianę formy przedsiębiorstwa ze spółki komandytowej na jawną.

Dlaczego takie rozwiązanie może być korzystne? Wynika to z samej istoty spółki jawnej. Jest to bowiem najprostsza ze spółek prawa handlowego, która – zasadniczo – nadal nie podlega podwójnemu opodatkowaniu (o wyjątkach w kolejnym tekście).

Przy czym, prowadzenie działalności w formie spółki jawnej wiąże się z większym ryzykiem. W spółkach jawnych nie ma bowiem podziału na komplementariuszy i komandytariuszy – wszyscy wspólnicy jednakowo ponoszą osobistą odpowiedzialność za zobowiązania tych podmiotów.

Tak więc – podobnie jak w przypadku zmiany statusu komandytariusza na komplementariusza – często taka zmiana łączy się z uporządkowaniem osobistej sytuacji majątkowej wspólników spółek jawnych (rozdzielność majątkowa, podział majątku itd.).

Jednakże osobista odpowiedzialność to nie jedyny problem, który wiąże się z przekształceniem spółki komandytowej w jawną. Większym problemem są zapisy ustawy wprowadzającej podwójne opodatkowanie, które:

    • dają możliwość organom podatkowym uznania takiego przekształcenia za niedozwoloną optymalizację podatkową;
    • wprowadziły nierealne terminy do złożenia przez spółki jawne informacji do urzędów skarbowych o swoich wspólników (co jest warunkiem niepodlegania przez te spółki podatkowi CiT).

Ważniejsza jest ta druga kwestia.

Spółki jawne, w których co najmniej jednym wspólnikiem nie jest osoba fizyczna, muszą złożyć do urzędu skarbowego stosowną informację przed rozpoczęciem roku obrotowego. Pierwszą informację spółki jawne musiały złożyć w terminie do 31 stycznia 2021r. Brak terminowego dochowania tego wymogu oznacza objęcie spółek jawnych podwójnym opodatkowaniem (o czym więcej w kolejnym wpisie).

I tutaj właśnie pojawia się problem z przekształceniem. Po zakończeniu procedury przekształcenia, z chwilą wpisu do KRSu, powstaje spółka jawna, która jest następcą prawnym spółki komandytowej (przekształcenie polega bowiem tylko na zmianie formy organizacyjnej przedsiębiorstwa).

Powstała w wyniku przekształcenia spółka jawna także powinna złożyć informację o wspólnikach przed rozpoczęciem roku obrotowego. Jednakże spółka jawna formalnie powstanie dopiero z momentem zarejestrowania przekształcenia w KRSie i dopiero od tego dnia będzie mogła uczestniczyć w obrocie prawnym. A więc ciężko uznać, żeby spółka jawna mogła złożyć informację przed rejestracją.

Pytanie więc czy taką informację może złożyć spółka komandytowa? Ustawa oczywiście nic na ten temat nie stanowi. Ale trzeba pamiętać, że zasadniczo spółka komandytowa jest poprzednikiem prawnym spółki jawnej, która powstanie w wyniku przekształcenia. 

W mojej ocenie można uznać za dopuszczalne złożenie tej informacji o wspólnikach spółki jawnej przez spółkę komandytową jeszcze przed zarejestrowaniem przekształcenia. Ale – proszę pamiętać – że w roku 2021 trzeba było tą informację złożyć do końca stycznia.

Tak więc z wszelkimi przekształceniami trzeba poczekać do końca tego roku kalendarzowego.

Jeżeli zastanawiają się Państwo nad tym co zrobić z prowadzoną spółką komandytową, to zapraszam do kontaktu – dokonamy analizy całościowej sytuacji majątkowej spółki i wspólników i pomożemy wybrać najbardziej optymalny model postępowania.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *