PODWÓJNE OPODATKOWANIE SPÓŁKI JAWNEJ

Poprzednim wpisem omówiłem kwestie związane z przekształceniem spółki komandytowej w spółkę jawną oraz ryzyko, jakie z tym procesem się wiąże. A skoro już zacząłem tematykę związaną ze spółkami jawnymi, to myślę, że warto ją kontynuować.

Tą samą ustawą, która wprowadziła podwójne opodatkowanie spółek komandytowych, ustanowione zostało także podwójne opodatkowanie spółek jawnych. Na szczęście nie wszystkich i tylko warunkowe. I o tym właśnie więcej w dzisiejszym tekście.

Do tej pory (do końca 2020r.) spółki jawne, podobnie zresztą jak i spółki komandytowe, były zwolnione spod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez spółki jawne płacili bezpośrednio wspólnicy, proporcjonalnie do ich udziału w zysku spółki, który określony był w umowie.

A jak kwestia ta wygląda od początku 2021r.?

Tutaj wszystko zależy od składu osobowego danej spółki jawnej.

Jeżeli wspólnikami spółki jawnej są tylko osoby fizyczne, to nic się nie zmienia. Takie spółki w dalszym ciągu wyłączone są spod opodatkowania CIT.

Znacząca różnica i dodatkowe obowiązki pojawiły się natomiast dla takich spółek jawnych, w których wspólnikami nie są tylko osoby fizyczne. A więc takich spółek, których przynajmniej jednym wspólnikiem jest np. inna spółka (kapitałowa czy osobowa).

W takim przypadku, nowo założona spółka jawna musi – przed rozpoczęciem swojego roku obrotowego – złożyć stosowną informację o osobach czerpiących zyski z takiej spółki. A więc o swoich wspólnikach. I to wszystkich, a nie tylko o wspólnikach nie będących osobami fizycznymi.

Ta informacja musi być złożona do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.

Ważną kwestią jest termin do złożenia tej informacji.

Terminem tym, jak już wskazałem powyżej, jest dzień do momentu rozpoczęcia przez spółkę jawną roku obrotowego. Spółki jawne powstają z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i z tym dniem rozpoczyna się ich rok obrotowy.

Dlatego też tą informację należy złożyć w okresie pomiędzy zawarciem przez wspólników umowy spółki jawnej, a wpisem do KRSu.

Patrząc na to, że aktualnie wpis do KRSu spółek trwa około miesiąca, czasu jest dosyć. Gorzej jednak gdy spółka jawna zakładana jest elektronicznie, przez system s24. W takim wypadku spółka uzyskuje wpis do KRSu zazwyczaj w ciągu 1,2 dni. Więc zdecydowanie trzeba się spieszyć.

A co w przypadku przekroczenia tego terminu? I tutaj ustawa ma prawdziwą niespodziankę. W takim bowiem wypadku spółka jawna raz na zawsze zostanie objęta podwójnym opodatkowaniem. Można więc łatwo stracić sporo pieniędzy.

Jeżeli zastanawiają się Państwo nad założeniem spółki jawnej i wypełnieniem wszystkich obowiązków informacyjnych, to zapraszam do kontaktu – chętnie pomożemy.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *