WYNAGRODZENIE DLA CZŁONKA ZARZĄDU A SKŁADKA ZDROWOTNA

Wracamy do niekorzystnych wiadomości dla przedsiębiorców wynikających z ustaw podatkowych Polskiego Ładu.

Tym razem rząd, w ramach utrudniania przedsiębiorcom optymalizacji podatkowej spółek z o.o. i omijania podwójnego opodatkowania, zabrał się za wynagrodzenia wypłacane członkom zarządu.

Przypominając jedynie (gdyż pisałem o tym w wielu już tekstach), wypłata przez spółkę z o.o. wynagrodzenia dla swoich członków zarządu jest jednym ze sposobów niwelowania podwójnego opodatkowania. Wynagrodzenie to stanowi bowiem koszt spółki, który pomniejsza jej dochód, a tym samym i CiT, a jednocześnie członek zarządu płaci (zazwyczaj) niższy podatek dochodowy od takiego wynagrodzenia.

Takie wynagrodzenie może być wypłacane na podstawie różnych podstaw. Członek zarządu może mieć umowę o pracę (choć nie jest to akurat zbyt korzystne podatkowo) o czym pisałem tutaj i tutaj, może spółkę fakturować na podstawie umowy B2B i, wreszcie, może mieć też wynagrodzenie przyznane uchwałą wspólników. Można też łączyć różne podstawy wynagrodzeń, ale pod warunkiem przestrzegania pewnych zasadach, które opisałem w tym wpisie

Zwłaszcza dwie ostatnie podstawy wypłaty wynagrodzeń członkom zarządu były najbardziej rozpowszechnione. W pierwszym bowiem przypadku członek zarządu, prowadząc równolegle jednoosobową działalność gospodarczą, mógł fakturować spółkę będąc na podatku liniowym albo ryczałcie (np. 8,5% za usługi administrowania biurem). W drugim, a więc w przypadku wynagrodzenia przyznanego uchwałą wspólników, środki te nie podlegały ani składkom na ZUS ani składce zdrowotnej i – jeśli kwota nie przekroczyła drugiego progu podatkowego – mogła być opodatkowana 17% PiT.

Brak ozusowania i oskładkowania tego wynagrodzenia przyznanego uchwałą wspólników od lat był solą w oku rządu. I w końcu stało się – od 1 stycznia 2022r. wynagrodzenie to zostanie objęte obowiązkową składką zdrowotną w wysokości 9%, a zgłaszającym do ubezpieczenia oraz płatnikiem składek będzie podmiot wypłacający wynagrodzenie, a więc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Oczywiście składka zdrowotna nie będzie mogła być odliczona od podatku dochodowego.

Ale jednocześnie, z uwagi na utrzymanie opodatkowania tego wynagrodzenia wg skali, wzrośnie kwota wynagrodzenia jaką będzie można wypłacić w ramach pierwszego progu podatkowego (w związku z podniesieniem drugiego progu podatkowego do wysokości 120 tys. złotych). Wynagrodzenie to będzie mogło również skorzystać z podwyższonej kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 tys. złotych.

Ciekawe kiedy kolejnym krokiem będzie pełne ozusowanie tego wynagrodzenia.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *