CZY CZŁONEK ZARZĄDU SP. Z O.O. BĘDĄCY WSPÓLNIKIEM WIĘKSZOŚCIOWYM MOŻE MIEĆ UMOWĘ O PRACĘ?

W poprzednim wpisie opisałem sytuację zatrudnienia na umowę o pracę członka zarządu jednoosobowej spółki z o.o.

Jak więc już wiemy, stosunek pracy pomiędzy spółką z o.o. a członkiem zarządu będącym jednocześnie jedynym wspólnikiem będzie, z dużą dozą prawdopodobieństwa, zakwestionowany przez ZUS i uznany za nieważny. Równie małe szanse są także do obrony tego przed sądami.

A dzisiaj chciałbym skupić się na trochę innej sytuacji. A więc na tym czy jest możliwe (a dokładniej – czy nie zostanie uznane za nieważne) zatrudnienie na umowę o pracę członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który to członek zarządu jest w tej spółce wspólnikiem większościowym.

Jak Państwo może pamiętają z lektury tego poprzedniego tekstu, w przypadku umów o pracę dla członków zarządu sp. z o.o. najważniejszą kwestią jest to, czy taka umowa spełnia kryterium podporządkowania pracownika kierownictwu pracodawcy. W sytuacji gdy członek zarządu jest jednocześnie jedynym wspólnikiem wymóg ten nie jest spełniony.

A co w przypadku gdy w spółce są też inni wspólnicy, a umowę o pracę ze spółką chce zawrzeć członek zarządu mający większościowy pakiet udziałów?

Tutaj niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko bowiem zależy od konkretnych okoliczności.

Niemniej, w ostatnich latach było sporo postępowań sądowych w takich sprawach (bo ZUS oczywiście kwestionuje umowy o pracę dla członków zarządu będących wspólnikami większościowymi). Możemy więc oprzeć się nieco na wyrokach i wytycznych sądów.

Zasadniczo sądy również kwestionowały i uznawały za nieważne umowy o pracę, w których członek zarządu był wspólnikiem znacząco większościowym. A więc miał np. 90 czy 95% udziałów w spółce. ZUS i sądy traktują bowiem na równi zatrudnienie członka zarządu w spółce, w której jest on jednocześnie jedynym wspólnikiem oraz zatrudnienie członka zarządu w spółce, w której jest on „niemalże” jedynym udziałowcem.

A co w przypadkach mniej oczywistych? Gdy np. w spółce chce się zatrudnić członek zarządu będący jednocześnie wspólnikiem i mający 51% udziałów? Tutaj naprawdę ciężko powiedzieć.

Osobiście nie spotkałem się jeszcze z sytuacją aby ZUS takie umowy o pracę kwestionował. Ale też pewnie wszystko przed nami i kontrole ZUSu będą się rozszerzać.

Dlatego też, przed podjęciem decyzji odnośnie zatrudnienia członka zarządu, zdecydowanie zalecamy kontakt z prawnikiem. Może się bowiem okazać, że trzeba będzie się wpierw wyzbyć pakietu większościowego. Albo powołać radę nadzorczą.

Oczywiście nie ma problemu z zatrudnieniem członka zarządu, który jest jednocześnie wspólnikiem mniejszościowym.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *