PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ Z O.O. A WYPŁATA ZALEGŁYCH ZYSKÓW

W ostatnich latach mieliśmy do czynienia ze znaczną ilością zmian form prowadzenia działalności gospodarczej, co spowodowane zostało wpierw wprowadzeniem podwójnego opodatkowania spółek komandytowych, a następnie niekorzystnymi rozwiązaniami podatkowymi w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Zmiany podatkowe dotknęły także spółki komandytowe, które przed 1 stycznia 2021r. uznawane były za najbardziej opłacalną formę prowadzenia biznesu. Opodatkowanie tych spółek podatkiem CiT zrównało je pod tym względem ze spółkami kapitałowymi (a więc przede wszystkim ze spółkami z o.o.), pozostawiając jednocześnie wymóg płacenia przez wspólników składek na ZUS.

Stąd też część tych spółek dokonała przekształcenia w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – w których wspólnicy nie płacą ZUSu i które można łatwiej optymalizować podatkowo. 

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. już kiedyś na blogu opisałem. Procedura ta nie jest skomplikowana – wymaga co prawda przygotowania sprawozdania finansowego i planu przekształcenia ale nie trzeba poddawać tych dokumentów badaniu przez biegłego rewidenta, co znacznie skraca czas i obniża koszty.  

W wyniku przekształcenia zmianie ulega forma organizacyjna – ze spółki komandytowej w spółkę z o.o., która zachowuje dotychczasowy nr NIP i REGON spółki komandytowej oraz wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki sp. k.

Często jednak w przypadku takiego przekształcenia Klienci zadają pytanie o niewypłacone jeszcze przez spółkę komandytową zyski. A w szczególności o te zyski, które spółka komandytowa wypracowała przed objęciem jej podwójnym opodatkowaniem (a więc przed 1 stycznia 2021r.), ale których fizycznie wspólnikom nie wypłaciła.

Pytanie jak najbardziej zasadne. Wszak przed 1 stycznia 2021r. spółki komandytowe nie były podatnikami podatku dochodowego – podatek ten płacili bezpośrednio sami wspólnicy, proporcjonalnie do udziału w zyskach danej spółki. A więc niezależnie od tego czy spółka komandytowa zysk wspólnikom wypłaciła czy nie, podatek już został zapłacony – ale zazwyczaj był to podatek PiT, bo w przeważającej większości wspólnikami (komandytariuszami) takich spółek były osoby fizyczne.

W przypadku, w którym zyski już raz zostały opodatkowane na poziomie wspólników (a więc tak jak w powyższym przypadku), to ich wypłata obecnie nawet po przekształceniu spółki komandytowej w spółkę z o.o. – powinna być wolna od podatku. Środki te zostały już bowiem raz opodatkowane, a ogólną regułą prawa podatkowe jest brak podwójnego opodatkowania tego samego.

Natomiast różnie z tym bywa gdy dochodzi do kontroli urzędów skarbowych czy wydawania interpretacji podatkowych przez Krajową Informację Skarbową. Rozbieżności są tutaj znaczne – są decyzje i interpretacje wskazujące (moim zdaniem bezpodstawnie) na konieczność ponownego opodatkowania wypłacanych zaległych zysków, a są takie które potwierdzają brak podatku (jak chociażby interpretacja z dnia 9 grudnia 2022r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1.4011.640.2022.3.MR).

Również sądy administracyjne raczej powszechnie przyjmują brak ponownego opodatkowania przy wypłacie takich zaległych zysków.

Niemniej wszystko zawsze zależy od konkretnego przypadku. Dlatego też jeśli zastanawiają się Państwo nad przekształceniem spółki, która ma zaległe, niewypłacone jeszcze zyski, to zapraszam do kontaktu – chętnie pomożemy.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *