CZY MOŻNA ZLIKWIDOWAĆ SPÓŁKĘ Z O.O. Z DŁUGAMI?

W jednym z poprzednich wpisów (dostępnym tutaj) opisałem na czym polega i jak wygląda procedura likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółki z o.o., w przeciwieństwie do spółek jawnych, partnerskich, komandytowych czy cywilnych, mogą być zamknięte tylko i wyłącznie po przeprowadzeniu formalnej procedury likwidacyjnej. W jej trakcie spółka, zarządzana przez likwidatora, ma za zadanie upłynnić swój majątek, spłacić zobowiązania, zamknąć faktyczną działalność i wtedy, taką czystą spółkę, można wykreślić z rejestru przedsiębiorców KRS.

Tyle jednak w teorii. Często bowiem zdarza się tak, że sp. z o.o. nie ma na tyle majątku aby spłacić wszystkie swoje zobowiązania. W takim wypadku likwidator powinien oczywiście złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. To jednak wiąże się z dużymi kosztami, więc opcja ta (mimo nakazu prawa) nie jest często wybierana.

Stąd też pojawia się pytanie czy można doprowadzić do zakończenia procedury likwidacyjnej i wykreślenia z KRSu spółki z o.o., która nie spłaciła wszystkich swoich zobowiązań?

Przepisy prawa nie dają odpowiedzi na to pytanie.

Orzecznictwo sądowe dopuszcza jednakże taką sytuację. W swoich orzeczeniach Sąd Najwyższy wskazywał, że możliwe jest wykreślenie z rejestru handlowego spółki z o.o., jeżeli w wyniku przeprowadzonego i zakończonego postępowania likwidacyjnego zostanie spieniężony cały jej majątek, a mimo to zostaną niewypełnione zobowiązania spółki.

W orzeczeniach tych Sąd wskazywał, że niecelowe byłoby dalsze utrzymywanie i istnienie takiej spółki, która nie ma już żadnego majątku i nie prowadzi działalności, a jednocześnie nie może uzyskać wykreślenia z rejestru, bo dalej ma niespłacone zobowiązania.

Oczywiście tamte orzeczenia Sądu Najwyższego nie są wiążące dla sądów KRS. To, czy dany sąd rejestrowy zgodzi się na wykreślenie mającej nadal długi spółki z rejestru czy też nie zależy od konkretnego referendarza. Ale jeżeli wszystkie formalności zostaną spełnione to raczej szansa, na odmowę wykreślenia spółki nie jest za duża.

No dobrze. W tym momencie zapewne zapytają jednak Państwo co się dzieje z tymi długami? Skoro nie będzie już spółki to w jaki sposób wierzyciele mają swoje wierzytelności odzyskać?

W takim wypadku nie pozostanie nic innego, jak złożenie przez wierzyciela pozwu przeciwko likwidatorom/członkom zarządu za których kadencji powstało zobowiązanie spółki. Pozwu opartego o art. 299 Kodeksu spółek handlowych.

Na czym odpowiedzialność członków zarządu/likwidatorów polega i jakie przesłanki muszą być spełnione by taki proces wytoczyć opisałem już w dawnym wpisie dostępnym tutaj – do którego lektury oczywiście Państwa zachęcam.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *