PODWÓJNE OPODATKOWANIE SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH A ZUS WSPÓLNIKÓW

Jak pewnie wszyscy już Państwo wiedzą (pisałem o tym chociażby tutaj) od 1 stycznia 2021r. (lub od 1 maja 2021r. jeżeli wspólnicy tak postanowią) wszystkie spółki komandytowe podlegać będą podwójnemu opodatkowaniu, praktycznie na takich samych zasadach jak ma to miejsce wobec spółek kapitałowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych.

A więc spółki komandytowe płacić będą podatek dochodowy od osób prawnych (CiT), a następnie wspólnicy zapłacą własny podatek dochodowy od dochodów osiąganych w ramach tych spółek.

Tym samym więc spółki komandytowe przestają być tak atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej (o tym dlaczego spółki te były tak często wybierane pisałem w tych dwóch tekstach dot. wad i zalet spółek komandytowych oraz porównania ich ze spółkami z o.o.). Także pod względem obciążeń na ZUS.

Spółki komandytowe, będąc spółkami osobowymi, pod względem obciążeń ZUSowskich (a więc składek zdrowotnych i składek na ubezpieczenia społeczne) były do tej pory traktowane jak jednoosobowe działalności gospodarcze. A dokładniej rzecz biorąc, to wspólnicy spółek komandytowych byli traktowani jak przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą. Czyli musieli płacić składki na ZUS.

Oczywiście płacone składki na ZUS pomniejszały podatek dochodowy od zysku spółki komandytowej na takich samych zasadach jak ma to miejsce w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych (o tym jakie były do tej pory zasady płacenia podatku dochodowego od dochodów osiąganych przez spółki komandytowe pisałem tutaj). Składki na ubezpieczenia społeczne wspólnicy mogli odliczyć od przychodu, a składki zdrowotne bezpośrednio od podatku dochodowego.

A jak kwestia ta wygląda po nowelizacji i objęciu CiTem spółek komandytowych?

Jak się Państwo pewnie domyślają – zdecydowanie niekorzystnie dla wspólników.

W dalszym ciągu wspólnicy spółek komandytowych będą musieli płacić składki na ZUS. Pod tym względem nic się nie zmieniło, a wspólnicy spółek komandytowych, na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nadal są traktowani jako osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Natomiast wspólnicy nie będą już mogli odliczyć tych składek od przychodu i podatku. Wynika to bowiem z tego, że przychody wspólników ze spółki komandytowej, dotychczas traktowane jako pochodzące z działalności gospodarczej, zmieniają swój charakter. Od 1 stycznia 2021r. (lub od 1 maja 2021r. jeśli spółki tak postanowią) będą traktowane jak zyski z udziału w osobach prawnych. A taki zyski są opodatkowane ryczałtową stawką 19 % podatku dochodowego i nie można ich łączyć z innymi przychodami.

W praktyce więc przychody wspólników ze spółek komandytowych stanowić będą dywidendę, jaką wypłacały swoim wspólnikom spółki z o.o. czy akcyjne.

Jedyną możliwością rozliczenia tych składek na ZUS będzie sytuacja, w której nieodliczone składki z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej wspólnik będzie mógł odjąć od przychodów i podatku osiąganych z innych źródeł Ale oczywiście tylko pod warunkiem, że wspólnik spółki komandytowej takie dodatkowe źródła zarobku posiada.

Co raczej nie jest częstym zjawiskiem, bo spółki komandytowe dawały możliwość opodatkowania podatkiem liniowym wszystkich przychodów, bez kombinowania i tworzenia na przykład równoległych jednoosobowych działalności gospodarczych wspólników i fakturowania tych spółek, co ma nader często miejsce w przypadku spółek z o.o. by omijać podwójne opodatkowanie. No ale teraz pewnie się to zmieni.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *