SPRZEDAŻ DZIAŁEK PRZEZ ROLNIKA A PODATEK VAT

Jak Państwo zapewne doskonale wiedzą polskie prawo podatkowe do najbardziej przystępnych i precyzyjnych nie należy. A przepisy regulujące podatek VAT w tym przodują.

Jednym z zagadnień, którym niedawno się w Kancelarii zajmowaliśmy, była kwestia ustalenia czy sprzedaż nieruchomości gruntowych przez rolnika (osobę prowadzącą gospodarstwo rolne) podlegałaby opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wbrew pozorom zagadnienie mocno skomplikowane, jako że przepisy nie dają jasnej i 100% odpowiedzi.

Sytuacja wyglądała w ten sposób, że osoba prowadząca gospodarstwo rolne (rolnik ryczałtowy) chciała sprzedać część nieruchomości. Grunty te były używane na cele rolnicze, ale w pewnym momencie zostały objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stały się cenne, jako że MPZP dopuszczał ich zabudowę. Osoba ta dokonała więc podziału całej nieruchomości i chciała dokonać sprzedaży tak uzyskanych w wyniku podziału mniejszych działek – pod zabudowę.

Słusznie pojawiły się wątpliwości czy taka transakcja (pomimo, że osoba ta nie była zarejestrowanym podatnikiem VAT, jako że gospodarstwa rolne i dostawa produktów rolnych z opodatkowania VATem są zasadniczo zwolnione) nie podlegałaby jednak opodatkowaniu tym podatkiem. 

Działki te, jako objęte ustaleniami MPZP, stanowiły tereny budowlane więc nie mogły skorzystać z przedmiotowego zwolnienia z opodatkowania (o którym pisałem w tym wpisie). Co rozwiązałoby problem.

To, czy taka sprzedaż podlegałaby pod podatek VAT sprowadza się do ustalenia czy sprzedający (ta osoba prowadząca gospodarstwo rolne) byłaby traktowana jako osoba prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT.

Przepisy ustawy o VAT wprowadzają bardzo szeroką definicję działalności gospodarczej – i jest ona niezależna od przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców. Można więc prowadzić działalność i zostać uznanym za podatnika podatku VAT nawet gdy nie ma się formalnie założone i prowadzonej działalności gospodarczej i wpisu w CEIDG.

Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2 ustawy: działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

A więc, idąc tym tropem, to prowadzenie gospodarstwa rolnego wypełnia definicję działalności gospodarczej – nawet jeżeli dochód ze sprzedaży produktów rolnych z podatku VAT jest zwolniony.

Ponadto, ważną kwestią było również podjęcie czynności na etapie przedsprzedażowym – a więc dokonanie podziału działek, wyodrębnienia drogi dojazdowej czy uzbrojenie terenu w media. Takie czynności również mogą być uznane za prowadzenie działalności gospodarczej. W tym zakresie wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 15 września 2011r. w połączonych sprawach C-180/10 i C-181/10, wskazując, że: „Osoby fizycznej, która prowadziła działalność rolniczą na gruncie nabytym ze zwolnieniem z podatku VAT i przekształconym wskutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego niezależnej od woli tej osoby w grunt przeznaczony pod zabudowę, nie można uznać za podatnika podatku VAT, kiedy dokonuje ona sprzedaży tego gruntu, jeżeli sprzedaż ta następuje w ramach zarządu majątkiem prywatnym tej osoby. Jeżeli jednak osoba ta w celu dokonania wspomnianej sprzedaży podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców (…), należy uznać ją za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od wartości dodanej„.

Te aktywne działania mogą polegać chociaż:

  • na uzbrojeniu sprzedawanego terenu w media (gaz, prąd, itd.);
  • przeprowadzeniu działań marketingowych;
  • podziału działek;
  • wydzieleniu dróg wewnętrznych.

Dosyć sporo jest też wyroków polskich sądów administracyjnych, które podtrzymują tę linię orzeczniczą.

Dlatego też jeżeli mają Państwo nieruchomości, które chcieliby Państwo sprzedać to wbrew pozorom kwestia opodatkowania takiej transakcji nie jest taka oczywista. W takich sytuacjach zapraszam do kontaktu – chętnie pomożemy. Jeżeli bowiem nie opodatkują Państwo podatkiem VAT takiej sprzedaży, a urząd skarbowy w ramach ewentualnej kontroli (na którą ma 5 lat) uznałby, że podatek VAT był należy, będą Państwo musieli zapłacić ten zaległy VAT z własnej kieszeni, nie wspominając o odsetkach.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *