FUNDACJE I STOWARZYSZENIA – BENEFICJENT RZECZYWISTY

Szczerze powiedziawszy to naprawdę nie sądziłem, że tak szybko wrócę na blogu do tematyki związanej z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych. Jednakże rząd nieustannie potrafi zaskakiwać.

Jak Państwo może pamiętają z cyklu moich wpisów, od lipca 2020r. wszystkie spółki prawa handlowego (za wyjątkiem spółki partnerskiej) mają obowiązek zgłoszenia swoich beneficjentów rzeczywistych w ciągu 7 dni od zarejestrowania nowo założonej spółki w KRSie bądź w ciągu 7 dni od dnia dokonania zmian w spółce (nowy adres, wspólnik, zarząd itd.).

Do tej pory na blogu omówiłem już czym w ogóle jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, kim jest beneficjent rzeczywisty, a także starałem się wyjaśnić jak ustalić beneficjentów w spółkach z o.o., jawnych, spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością spółkach komandytowych, spółkach komandytowo-akcyjnych i spółkach akcyjnych.

Odkąd przepisy te weszły w życie wydawało się, że będzie chwila spokoju, a skarbówka zajmie się badaniem czy zgłoszenia były zrobione prawidłowo. Ale niestety z jakiegoś powodu uznano, że to za mało i dlatego też Sejm – ustawą z dnia 30 marca 2021r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw – rozszerzył krąg podmiotów, które mają obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do rejestru.

Zmiana ta jest bardzo znacząca. Do aktualnie obowiązującej listy spółek dodano bowiem sporo nowych podmiotów. Obowiązek raportowania beneficjentów rzeczywistych został bowiem nałożony na następujące podmioty:

  • trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne: a) mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub b) nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu;
  • spółki partnerskie;
  • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
  • spółki europejskie;
  • spółdzielnie;
  • spółdzielnie europejskie; 
  • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • fundacje.

I to właśnie nałożenie tych obowiązków na stowarzyszenia i fundacje budzi najwięcej emocji czy wątpliwości (nie mówiąc o samych trudnościach formalnych związanych z ustaleniem beneficjentów w tych podmiotach). Pojawiają się nawet głosy, że to kolejny przejaw utrudniania działalności sektora NGO w Polsce.

Ale abstrahując od kwestii politycznych. Zmiany te na pewno staną się problematyczne – zwłaszcza, że nowelizacja ta przeszła praktycznie całkowicie bez echa i mało kto o niej wie. Mimo tego, wyżej wskazane podmioty będą musiały w terminie zarejestrować się w Rejestrze – bo inaczej może być nałożona kara do 1 miliona złotych.

No właśnie – wniosek musi być złożony w terminie

Pomimo tego, że sama ustawa weszła w życie w dniu 15 maja 2021r., to obowiązek rejestracji tych podmiotów w Rejestrze został przesunięty, bowiem przepisy ustawy rozszerzającej krąg podmiotów, które mają obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do rejestru, wejdą w życie dopiero 31 października 2021r.

I od tej daty dopiero zacznie biec 3 miesięczny termin do dokonania zgłoszenia.

Tak więc zgłoszenia trzeba będzie dokonać do końca stycznia 2022r. Co na szczęście daje sporo czasu aby ustalić beneficjentów rzeczywistych w tych podmiotach. Ale podobnie jak w zeszłym roku – sugerowałbym nie zostawiać tego na ostatnią chwile, bo znowu może paść system informatyczny.

Jeżeli będą Państwo mieli trudności z ustaleniem beneficjentów rzeczywistych (a wbrew pozorom nie jest to takie łatwe ani oczywiste) to zapraszam do kontaktu – chętnie pomożemy. W ciągu ostatniego roku doradziliśmy i ustaliliśmy beneficjentów rzeczywistych w dziesiątkach, jeśli nie setkach podmiotów, więc mamy w tym w Kancelarii spore doświadczenie.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *