WKŁADY I AGIO W SPÓŁCE Z O.O., CZYLI JAK OMINĄĆ PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH?

Z poprzedniego wpisu, traktującego o skutkach podatkowych wnoszenia przez wspólników wkładów do spółek z o.o. wiemy już, że ta czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Podatek ten wynosi 0,5% od wartości kapitału zakładowego (KZ) spółki. A w przypadku zmiany umowy sp. z o.o. polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego – 0,5% od wartości podwyższanego KZ.

Klienci zadają mi często pytanie czy można jakoś ten podatek ominąć.

Oczywiście najprościej jest założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z niskim KZ, a dofinansować ją pożyczkami albo sprzedać spółce rzeczy, które pierwotnie miały być wniesione aportem.

Przy minimalnym kapitale zakładowym (przypominam 5.000,00 złotych) i takich też niskich wkładach wspólników PCC wynosi kilkanaście złotych, więc to już naprawdę żadna kwota.

Miałem jednak Klientów, którzy musieli dokonać wysokich wkładów i sprzedaż majątku do spółki nie wchodziła w grę. I w takich sytuacjach dostałem zapytanie czy jest może jakiś sposób by PCC nie płacić.

Otóż jest i to nawet okazało się, że dosyć prosty. Trzeba było tylko dokładnie wczytać się w ustawę o PCC.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, że podatkowi podlegają umowy spółki i ich zmiany polegające na podwyższeniu kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki. Podstawą opodatkowania (a więc wartością, od której należy obliczyć podatek) jest – w przypadku spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej – wartość kapitału zakładowego.

A więc podatek obliczamy od wartości KZ, a nie wartości wkładów wspólników (tak, jak ma to miejsce w przypadku spółek osobowych).

No dobrze, ale przecież wkłady wspólników odpowiadają wartością kapitałowi zakładowemu? Zasadniczo przecież wartość wkładów do spółki jest równa wartości nominalnej obejmowanych za wkłady udziałów. Tak więc jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady o łącznej wartości 100.000,00 złotych, to obejmą udziały o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 złotych i tyle też będzie wynosił kapitał zakładowy spółki z o.o.

Więc jak tutaj ominąć podatek?

Ano, wbrew powszechnej opinii, wnoszone do spółki przez wspólników wkłady wcale nie muszą odpowiadać wysokości kapitału zakładowego. Na spokojnie wkłady te mogą być wyższe niż KZ (nawet znacząco). I właśnie na tej różnicy można oszczędzić pieniądze na PCC.

Jak to działa? Trzeba zastosować tzw. agio.

Co to pojęcie oznacza? Jest to tak naprawdę nadwyżka nad ceną nominalną udziałów w spółce, a wkładów wnoszonych przez wspólnika na ich pokrycie.

Przykładowo, obejmując udział o wartości 100,00 złotych wspólnik musi wpłacić spółce 100,00 złotych. Jednakże wspólnik może wpłacić kwotę wyższą niż ta nominalna wartość udziału. Na przykład może wpłacić 200 złotych, czyli nadpłaca 100,00 złotych. I ta właśnie różnica pomiędzy środkami faktycznie przekazanymi przez wspólnika do spółki, a wartością nominalną obejmowanych udziałów to właśnie – agio

Wyobraźmy więc sobie, że zakładamy jednoosobową sp. z o.o. (co swoją drogą zawsze odradzam z uwagi na ZUS), do której wspólnik wnosi aportem całe swoje przedsiębiorstwo o wartości 10 milionów złotych. Normalnie kapitał zakładowy miałby taką samą wartość, a co za tym idzie spółka musiała by zapłacić PCC w wysokości prawie 50.000,00 złotych.

Jeżeli jednak zastosujemy agio, to możemy mieć kapitał zakładowy np. 10.000,00 złotych, a wkłady na jego pokrycie o wartości 10.000.000,00 złotych. Różnica stanowić będzie agio i będzie zaliczona na kapitał zapasowy spółki (czysta wartość księgowa). A PCC zapłacimy tylko od 10.000,00 złotych.

Jak się pewnie Państwo domyślają Urzędy Skarbowe nie lubią takiego działania. Ale osobiście nie słyszałem jeszcze o żadnej kontroli w takich przypadkach (gdy KZ a wkłady mają naprawdę znaczącą różnicę). Więc póki prawo się nie zmieni, to na spokojnie możemy z tego rozwiązania korzystać.

8 komentarzy:
 1. Tomek
  Tomek says:

  Dzień dobry! Dziękuję za pomocny artykuł. W przypadku know-how i gotówki rozumiem postępowanie. Co w przypadku, gdybym wprowadził aportem do spółki swoją nieruchomość? Powiedzmy jej wartość to 300 tys. zł.

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Nie ma różnicy. Ale trzeba pamiętać, że wkłady niepieniężne do sp. z o.o. wiążą się generalnie z podatkiem dochodowym. Dlatego też zazwyczaj stosuje się inne, bardziej korzystne podatkowo metody przekazania spółce majątku.

   Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   NIe, nie ma takie możliwości, jako że w spółce jawnej nie ma kapitału zakładowego. A ponadto przepisy ustawy PCC wyraźnie wskazują, że w przypadku spółek osobowych (jaką jest spółka jawna) PCC oblicza się od wartości wkładów do spółki.

   Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Można wyciągnąć nieruchomość ze spółki, ale nie jest to takie proste. Każdorazowo trzeba taką czynność zbadać pod kątem nie tylko PCC ale przede wszystkim podatku dochodowego, bo z nim są zawsze największe problemy przy „wyciąganiu’ wkładów ze spółki do majątku wspólników. Tak więc tutaj zawsze konieczne jest wykonanie analizy, ale to zapraszam do kontaktu mailowego.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *