USŁUGI ZAKWATEROWANIA A PODATEK VAT

W kolejnym tekście poświęconym tematyce podatku VAT przy wynajmie lokali chciałbym dzisiaj skupić się na usługach zakwaterowania. Z poprzednich wpisów wiemy już jak i kiedy należy opodatkować podatkiem VAT wynajem lokali, jak rozumiemy wynajem na cel mieszkaniowy i czy wynajem pośrednio na rzecz pracowników bądź zarządu spółki może podlegać pod zwolnienia z opodatkowania. 

W przeciwieństwie do wynajmu usługi zakwaterowania cechują się raczej krótkotrwałym charakterem. Najlepszym przykładem jest hotel, internat, akademik itd. Przepisy nie określają maksymalnej długości trwania takiego zakwaterowania. W różnych interpretacjach podatkowych można znaleźć orzeczenia, że usługi zakwaterowania mogą trwać nawet ok 1 roku. Ważniejsze jest to aby osoba fizyczna, korzystająca z tego zakwaterowania, wiedziała, że jest to dla niej etap przejściowy. Taka osoba fizyczna nie może takiego lokalu traktować jako stałego miejsca zamieszkania, nie może się w nim zameldować, także tymczasowo itd.

Na gruncie podatku VAT takie rozróżnienie ma szczególne znaczenie bowiem usługi zakwaterowania – nie będąc najmem na cele mieszkaniowe – nie podlegają pod przedmiotowe zwolnienie z podatku VAT, a należy stosować do nich 8% stawkę podatku VAT. Wynika to bowiem wprost z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, który stanowi, że: dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1 i art. 138i ust. 4 (aktualnie 8%). W pkt 47 załącznika nr 3 do ustawy o VAT wymienione są: „Usługi związane z zakwaterowaniem” objęte symbolem PKWiU 55.

Trochę większy problem rodzi się czy usługi zakwaterowania mogą być pośrednie. A więc nie następuje sytuacja, w której właściciel lokalu bezpośrednio kwateruje osoby fizyczne (jak ma to miejsce np.w przypadku hotelu, internatu, akademiku itd.) ale sytuacja, w której wynajmujący oddaje lokal osobie trzeciej, która, jako najemca, dokonuje w lokalu usług zakwaterowania osób fizycznych.

Najczęściej spotykanym przypadkiem jest sytuacja wynajmu lokalu podmiotom gospodarczym, które prowadzą w tych lokalach hotele pracownicze – kwaterując w nich swoich pracowników.

I tutaj są rozbieżne opinie i orzeczenia. Z jednej strony możemy spotkać się z orzeczeniami, że usługi najmu lokali mieszkalnych na rzecz przedsiębiorców w celu czasowego zakwaterowania tam ich pracowników jako usługi związane z zakwaterowaniem podlegają w tym zakresie opodatkowaniu niższą – 8% stawką podatku VAT (np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 10 września 2021r. (I SA/Lu 265/21)).

Z drugiej strony są interpretacje podatkowe, które – podobnie jak w przypadku najmu na cele mieszkaniowe – wskazują na konieczność aby usługi zakwaterowania były świadczone przez wynajmującego bezpośrednio. A jeżeli to nie następuje, to wtedy taki wynajem lokalu nie jest usługą zakwaterowania, a zwykłym najem – bo usługi zakwaterowania są świadczone już przez samych najemców.

Jest to dosyć duża niestety rozbieżność. Ja osobiście przychylam się raczej do tego drugiego stanowiska, które stanowi, że usługi zakwaterowania – podobnie jak usługi mieszkaniowe – muszą być świadczone bezpośrednio przez właścicieli lokali na rzecz osób fizycznych. Ale tutaj wszystko zależy od szczegółów stanu faktycznego.

Tak więc jeśli mają Państwo podobne pytania i problemu to zapraszam do kontaktu, chętnie pomożemy.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *