BRAK PODATKU PCC PRZY ZAKUPIE PIERWSZEGO MIESZKANIA

Przyjętą w dniu 26 maja 2023r. ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (podpisaną przez Prezydenta w dniu 24 lipca 2023r.) rządzący zrobili przedwyborczą niespodziankę osobom, które zamierzają dokonać zakupu pierwszego mieszkania w swoim życiu.

Od dnia 31 sierpnia 2023r. (data wejścia w życie tej ustawy) osoby fizyczne, które dokonują po raz pierwszy w życiu nabycia:

    • prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość;
    • prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
    • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

nie będą musiały już przy zakupie tej nieruchomości zapłacić podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przypominając, do tej pory każde nabycie nieruchomości – także więc nabycie lokalu czy domu jednorodzinnego jako pierwszej nieruchomości na własność – było obarczone tym podatkiem wynoszącym 2% od ceny zakupu, który to podatek pobierał i odprowadzał w imieniu kupującego do urzędu skarbowego notariusz.

Powyższe zwolnienie od podatku przysługiwać będzie tylko i wyłącznie osobom fizycznym, które w dniu zakupu i przed tym dniem nie były:

    • właścicielami żadnej nieruchomości – chyba, że są lub były właścicielami jakiejś nieruchomości na mocy dziedziczenia;
    • współwłaścicielami żadnej nieruchomości – chyba, że są lub były współwłaścicielami jakiejś nieruchomości w zakresie nie przekraczającej 50% i na mocy dziedziczenia.

Ustawodawca nie zdecydował się więc na zastosowanie tego zwolnienia dla osób, które otrzymały już jakąś nieruchomość w darowiźnie. Takie osoby nadal, przy kupnie pierwszego lokalu, będą musiały zapłacić pełny podatek PCC.

Oczywiście powyższa zmiana dotyczy tylko nieruchomości kupowanych na rynku wtórnym. Nieruchomości kupowane bowiem na rynku pierwotnym (od deweloperów) nie podlegają w ogóle pod podatek PCC bowiem są opodatkowane podatkiem VAT.

Powyższą zmianę bez wątpienia należy ocenić korzystnie – 2% podatek PCC przy zakupie nieruchomości zawsze był problematyczny i budził irytację nabywców.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *