OPODATKOWANIE BENEFICJENTÓW FUNDACJI RODZINNEJ

W drugim z kolei wpisie poświęconym tematyce podatków dla fundacji rodzinnych (pierwszy dostępny jest tutaj) chciałbym się skupić na opodatkowaniu wypłat przez te fundacje na rzecz swoich beneficjentów.

Tak tylko informacyjnie, przed przejściem do merytorycznej części tekstu, do tej pory na blogu omówiłem także czym jest ta fundacja i jakie są jej założenia oraz cele, jak wygląda procedura jej założenia, kim będą beneficjenci fundacji oraz jakie są jej organy.

Z tych wszystkich wpisów wiemy już, że fundacja rodzinna ma działać w ten sposób, ze fundator przekaże jej określony majątek, a następnie fundacja będzie dokonywać wypłat czy przekazywania środków na rzecz jej beneficjentów – osób fizycznych (przede wszystkim członków rodziny fundatora) czy organizacji pożytku publicznego.

Skoro fundacja będzie przekazywać beneficjentom środki, to po ich stronie powstanie przysporzenie majątkowe. Wzbogacą się za darmo, można powiedzieć. Więc od razu musi się nam zaświecić lampka, czy nie będzie to traktowane jako darowizny.

Projekt ustawy tak właśnie takie wypłaty będzie traktował. Osoby fizyczne będące beneficjentami fundacji rodzinnych, które będą nabywać od fundacji mienie będą opodatkowane z tego tytułu podatkiem od spadków i darowizn.

Co do zasady nabycie tych świadczeń będzie opodatkowane ryczałtowym 19% podatkiem. A więc dosyć sporo. Podatek ten będzie pobierała i odprowadzała do urzędu skarbowego sama fundacja, która będzie musiała prowadzić także ewidencję beneficjentów, wypłat i dokonywanych świadczeń.

Od tej zasady opodatkowania będzie jednak istniał jeden wyjątek. W zasadzie taki sam jak przy darowiznach w obrębie najbliższej rodziny. Otóż zwolnieniu spod opodatkowania podlegać będzie wypłata przez fundację rodzinną mienia na rzecz najbliższej rodziny fundatora – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę fundatora.

Co ciekawe, na ten moment projekt ustawy nie uzależnia zwolnienia spod opodatkowania od złożenia przez beneficjentów deklaracji do urzędu skarbowego (jak ma to miejsce w przypadku darowizn w obrębie najbliższej rodziny).

Zobaczymy natomiast czy to się nie zmieni.

Zasadniczo korzystnie należy ocenić brak podatku od wypłat na rzecz najbliższej rodziny fundatora. Wobec jednak pozostałych osób podatek jest naprawdę wysoki. Co może tylko spowodować brak szerszego zainteresowania fundacjami rodzinnymi np. na cele dobroczynne.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *