SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – BENEFICJENT RZECZYWISTY

Data 13 kwietnia 2020r., a więc data wyznaczona jako dzień, przed którym wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółek mają zgłosić swoich beneficjentów rzeczywistych do rejestru zbliża się wielkimi krokami. Swoją drogą jestem ciekawy czy z dniem 14 kwietnia 2020r. ruszą kontrole, czy też będzie to bardziej jak w przypadku RODO – dużo strachu i paniki przed, a wyciszeniem tematu po. Cóż, zobaczymy… Na razie jednak, mając jeszcze trochę ponad miesiąc na dokonanie zgłoszeń, pochylmy się na tematem beneficjentów w najczęstszej ze spółek, a więc w spółce z o.o.

Normalnie poświęciłbym w tym miejscu trochę czasu na opisanie czym jest spółka z o.o. i dlaczego jest bodajże najczęściej wybieranym typem spółki prawa handlowego. Na szczęście większość z tych zagadnień poruszyłem już we wstępnym wpisie, który, gdy go pisałem, otwierać miał szereg dalszych tekstów poświęconych spółkom z o.o. (w końcu mam nadzieję wrócić do tematu). Dlatego też odsyłam Państwa do jego lektury.

Spółki z o.o., tak jak i wszystkie inne spółki prawa handlowego (z wyłączeniem spółki partnerskiej) podlegają obowiązkowi zgłoszenia do Centralnego Rejestru swoich beneficjentów rzeczywistych. Kim jest beneficjent rzeczywisty? O tym już trochę się rozpisałem w jednym z poprzednich wpisów, dlatego też – standardowo – polecam Państwu lekturę tamtego tekstu. Ponieważ jednak poniżej chciałbym na konkretnych przykładach zidentyfikować beneficjentów rzeczywistych w spółkach z o.o., to myślę, że nie zaszkodzi by tą definicję jeszcze raz przytoczyć.

Beneficjentem rzeczywistym jest zawsze osoba fizyczna, która pośrednio lub bezpośrednio – poprzez swoje uprawnienia wynikające z czynności prawnych lub faktycznych – wywiera decydujący wpływ na działania spółki. Taka jest definicja ogólna, natomiast ustawa wprowadza także dodatkowe zapisy pomagające beneficjenta ustalić. I tak beneficjentem rzeczywistym w spółkach kapitałowych (bowiem tylko te spółki są osobami prawnymi) jest zawsze:

  • 1) wspólnik/akcjonariusz posiadający więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
  • 2) osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  • 3) osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką, której łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji, lub łącznie dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  • 4) osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką poprzez posiadanie uprawnień wynikających z zarządzaniem jednostką dominującą.

Co to natomiast wszystko oznacza w praktyce?

Weźmy na rozgrzewkę bardzo prosty przykład – spółkę z o.o., w której mamy 2 wspólników będących osobami fizycznymi, każdy mający po 50% udziałów w kapitale zakładowym. Brak udziałów uprzywilejowanych, brak uprawnień osobistych wspólników. Kto w spółce będzie beneficjentem rzeczywistym? Ano każdy z tych wspólników, posiadających bezpośrednie uprawnienia właścicielskie.

No dobrze, to teraz wyobraźmy sobie spółkę, w której mamy 3 wspólników:

  • 1) wspólnik A będący osobą fizyczną – mający 45% udziałów,
  • 2) wspólnik B będący osobą fizyczną – mający 35% udziałów,
  • 3) wspólnik C będący osobą fizyczną – mający 20% udziałów.

Brak udziałów uprzywilejowanych, brak uprawnień osobistych wspólników. Kto będzie tutaj beneficjentem? Wspólnik A i B, posiadających bezpośrednie uprawnienia właścicielskie.

A co, gdyby w powyższym przypadku udziały wspólnika C były uprzywilejowane co do głosu, wobec czego każdy jeden udział wspólnika C wart byłby 3 głosy? Wtedy beneficjentem byliby wszyscy wspólnicy posiadającymi bezpośrednie uprawnienia właścicielskie – mało tego, to wspólnik C, mimo że mający najmniej udziałów, byłby głównym beneficjentem, bowiem posiadałby większość głosów na zgromadzeniu wspólników, które jest organem stanowiącym w spółkach z o.o.

No dobrze, to w sumie były jednak dosyć proste przykłady. A co w sytuacji, w której mamy spółkę z o.o. i jej skład osobowy jest następujący:

  • 1) wspólnik A będący osobą fizyczną posiada 10% udziałów,
  • 2) wspólnik B będący osobą fizyczną posiada 30% udziałów,
  • 3) wspólnik C posiada 60% udziałów, ale jest inną spółką z o.o.?.

Brak udziałów uprzywilejowanych, brak uprawnień osobistych wspólników.
Bez wątpienia beneficjentem będzie wspólnik B. Co jednak w przypadku wspólnika C? Ten wspólnik ma najwięcej udziałów, ale jest spółką z o.o., a beneficjentem może być tylko osoba fizyczna. I co mamy zrobić w takiej sytuacji? Odpuścić? Byłoby fajnie, ale niestety definicja beneficjenta przewidziała taką sytuację, jako że beneficjentem jest także osoba sprawująca pośrednią kontrolę nad daną spółką. Dlatego też musimy sięgnąć do składu osobowego wspólnika C i ustalić – stosując powyższe reguły – kto w nim jest beneficjentem i wpisać go do rejestru podając, że sprawuje on pośrednie uprawnienia właścicielskie.

Oczywiście nie sposób jest wypisać wszystkich przykładów. Ustalenie beneficjenta może być szczególnie trudne zwłaszcza w przypadku łańcuszka spółek powiązanych – wtedy musimy dojść do osób fizycznych stojących gdzieś na samym końcu. Dlatego też w przypadku problemów zachęcam do kontaktu, postaramy się w Kancelarii ustalić beneficjenta na Państwa konkretnych działalnościach.

Na sam koniec chciałbym poruszyć jeszcze jedno zagadnienie, a mianowicie czy członkowie zarządu spółki z o.o. mogą być uznani za beneficjentów rzeczywistych.

To bodajże jedna z najbardziej problematycznych kwestii, której przepisy wprost niestety nie regulują. Zarząd nie jest organem stanowiącym spółki, nie sposób także mówić o tym jakoby to członkowie zarządu posiadali % głosów w tym organie (przypominam, zasada jest także, że każdy członek zarządu ma prawo do zarządzania spółką i jej reprezentowania, chyba że co innego wynika z umowy spółki bądź przepisów prawa). Podstawowa definicja beneficjenta rzeczywistego jest jednakże szeroka i obejmuje każdą osobę, która wywiera decydujący – bezpośredni bądź pośredni wpływ – na działania spółki.

Dlatego też nie sposób tutaj dać jednej odpowiedzi. W mojej ocenie może być tak, że członkowie zarządu spółki z o.o. będą beneficjentami rzeczywistymi, jednakże każda taka sytuacja wymaga odrębnej analizy na konkretnym przypadku.

66 komentarzy:
 1. Justyna
  Justyna says:

  Witam,
  Panie Mecenasie, a czy członkowie rady nadzorczej sp. z o.o. jako jej organu kontrolnego są jej beneficjentami rzeczywistymi?

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Rozumiem, że rozpatrujemy sytuację, w której członkowie RN nie są jednocześnie wspólnikami posiadającymi więcej niż 25% udziałów bądź 25% głosów na zgromadzeniu wspólników?

   Oczywiście każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Raczej ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, w której członkowie RN wywierają decydujący wpływ na działania spółki – owszem, RN ma za zadanie kontrolować zarząd i może odwoływać członków zarządu czy wydawać im instrukcje, ale zasadniczo RN nie zarządza spółką. Nie sądzę też by członek RN pełnił „wyższe stanowisko kierownicze” w rozumieniu ustawy. Co prawda pojęcie to nie jest wyjaśnione, ale osobiście uważam, że odnosi się to do członków zarządu.

   Odpowiedz
  • Aga
   Aga says:

   A co jeśli w spółce nie ma zarządu? Ostatni członek zrezygnował i nie został powołany nowy? Prokurenta też brak.

   Odpowiedz
   • Michał Gryz
    Michał Gryz says:

    No to jest duży problem, w ogóle spółka jest pozbawiona reprezentacji i nie ma możliwości dokonania wpisu do rejestru. Trzeba jak najszybciej powołać nowy zarząd.

    Odpowiedz
 2. Księgowa
  Księgowa says:

  Dzień dobry Panie Mecenasie,
  Mam pytanie dotyczące konkretnie zgłoszenia osoby fizycznej jako reprezentanta.Mamy sp. z.o.o załóżmy,że beneficjenci zostali zidentyfikowani a co z reprezentantem? Jeśli w tej spółce mamy np. 4 członków zarządu oraz 1 prezesa zarządu to reprezentantem jest sam prezes czy członkowie zarządu również? (Opieramy się tylko na odpisie z krs)
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Dlaczego miałby być tylko Prezes? W spółce zoo zasadniczo nie ma żadnej różnicy pomiędzy uprawnieniami prezesa zarządu od innych członków zarządu – prezes zarządu jest zwykłym członkiem zarządu, tylko mającym dodatkowy tytuł, z którym ewentualnie mogą się wiązać jakieś dodatkowe uprawnienia (np. prawo do rozstrzygającego głosu przy podejmowaniu decyzji wewnątrz zarządu).

   Każdy członek zarządu jest reprezentantem spółki z o.o., nie ma znaczenia czy mamy reprezentację jednoosobową każdego członka zarządu czy reprezentację łączną kilku z nich.

   Odpowiedz
 3. stanislaw halarewicz
  stanislaw halarewicz says:

  Dzień dobry, bardzo proszę o przedstawienie Pana stanowiska w dwóch kwestiach dotyczących beneficjentów rzeczywistych dla sp. z o.o.:
  1. czy prokurent danej spółki jest upoważniony do rejestracji beneficjentów rzeczywistych w spółce, w której jest prokurentem ?
  2. czy w świetle pewnych wątpliwości, kto jest beneficjentem rzeczywistym nie należy przyjąć zasady, że należy wątpliwości rozstrzygnąć w ten sposób, że zarejestruje się jako beneficjentów rzeczywistych osoby, co do których te wątpliwości istnieją – zasada ostrożności i zasada dochowania staranności. A jeżeli tak się stanie to ta ewentualna „przesada” jakie może mieć konsekwencje, jeżeli okaże się wpisano jako beneficjenta rzeczywistego osobę, która nie była tym beneficjentem ?
  Z góry dziękuję za Pana stanowisko w obu w/w kwestiach.
  SH

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Z tego co pamiętam, to prokurent nie może podpisać zgłoszenia do rejestru.

   Co do drugiego pytania – kilkakrotnie już na blogu pisałem, że trzeba mieć podejście ostrożne – jeżeli mamy wątpliwość, to lepiej kogoś zgłosić niż nie. Oczywiście jednak zawsze zalecam kontakt z prawnikiem w takich sprawach.

   Odpowiedz
   • Knura Wacław
    Knura Wacław says:

    Panie Michale
    Oczywiście że Prokurent może podpisać takie zgłoszenie.
    Wyjaśnienie można znaleźdź na stronie internetowej Ministerstwa. Podaję poniżej:
    W uzupełnieniu do odpowiedzi na pytanie nr 1 (Kto może dokonać zgłoszenia do CRBR w imieniu spółki?) należy wskazać, że w przypadku gdy w spółce prokurent jest uprawniony do jej reprezentacji to może dokonać zgłoszenia informacji do CRBR.

    Odpowiedz
 4. Beata
  Beata says:

  Dzień dobry, proszę o przedstawienie stanowiska w takiej sytuacji, mamy spółkę z o.o. i jej skład osobowy jest następujący:
  1) wspólnik A będący osobą fizyczną posiada 45% udziałów;
  2) wspólnik B będący inną spółką z o.o. posiada 45% udziałów;
  3) wspólnik C będący inną spółką z o.o. posiada 10% udziałów.

  Proszę o stanowisko czy wspólnik C jest beneficjentem rzeczywistym, czy tylko wspólnik A i osoby fizyczne będące udziałowcami wspólnika B?

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Beneficjentem rzeczywistym może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna.
   Wspólnik A na pewno, co do udziałowców wspólnika B i wspólnika C – prawdopodobnie beneficjentem będą także udziałowcy wspólnika B, natomiast wspólnik C nie, natomiast nie mogę udzielić porady prawnej bez dokumentów korporacyjnych.

   Odpowiedz
 5. Agnieszka
  Agnieszka says:

  Pani mecenasie , czy zgadza się Pan ze stwierdzeniem,że w spółce samorządowej -podmiocie leczniczym, w którym udziały posiada w 100 procentach jst, beneficjantami rzeczywistymi będą członkowie zarządu jst? Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Co Pani rozumie przez członków zarządu jednostki samorządu terytorialnego? Zazwyczaj jako beneficjenta wskazuje się wójta/burmistrza/prezydenta gminy będącej 100% udziałowcem.

   Odpowiedz
 6. Andrzej
  Andrzej says:

  Panie Mecenasie,

  mam problem z sytuacją w mojej spółce z o.o. (A), otóż 50% udziałów ma w niej osoba fizyczna X, więc jasne jest, że będzie ona beneficjentem. Natomiast pozostałe 50% udziałów należy do innej spółki z o.o. (B), w której po 50% udziałów mają osoby fizyczne X i Y. Czy X i Y należy uznać za beneficjentów rzeczywistych spółki A? Dokonując prostego mnożenia 50% * 50% wychodzi nam, że X i Y pośrednio mają 25% udziałów w spółce A, więc beneficjentami nie są, natomiast nie wiem, czy takie mnożenie jest dopuszczalne – tak przyjmuje wiele poradników, które znalazłem w internecie. Natomiast moim zdaniem powinniśmy wymóg 25% odnieść bezpośrednio do sytuacji w spółce B, tzn. każdy wspólnik, który posiada powyżej 25% udziałów w spółce B, będzie automatycznie beneficjentem rzeczywistym spółki A, a mnożenie współczynników udziałów nie jest tutaj kwestią istotną. Czy moje myślenie jest poprawne? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz
 7. Andrzej
  Andrzej says:

  Panie Mecenasie, mam problem z sytuacją w mojej spółce z o.o. (A), otóż 50% udziałów ma w niej osoba fizyczna X, więc jasne jest, że będzie ona beneficjentem. Natomiast pozostałe 50% udziałów należy do innej spółki z o.o. (B), w której po 50% udziałów mają osoby fizyczne X i Y. Czy X i Y należy uznać za beneficjentów rzeczywistych spółki A? Dokonując prostego mnożenia 50% * 50% wychodzi nam, że X i Y pośrednio mają 25% udziałów w spółce A, więc beneficjentami nie są, natomiast nie wiem, czy takie mnożenie jest dopuszczalne – tak przyjmuje wiele poradników, które znalazłem w internecie. Natomiast moim zdaniem powinniśmy wymóg 25% odnieść bezpośrednio do sytuacji w spółce B, tzn. każdy wspólnik, który posiada powyżej 25% udziałów w spółce B, będzie automatycznie beneficjentem rzeczywistym spółki A, a mnożenie współczynników udziałów nie jest tutaj kwestią istotną. Czy moje myślenie jest poprawne? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz
 8. magister
  magister says:

  Dzień dobry Panie mecenasie mam pytanie co do spółki komunalnej spółki z o.o. kto w takim przypadku będzie beneficjentem rzeczywistym czy tylko prezydent czy również rada nadzorcza i prokurenci. dziękuje za odpowiedz

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Witam,
   W przypadku spółek zoo, w których członkowie rady nadzorczej czy prokurenci nie pełnią jednocześnie innych funkcji (wspólnicy czy osoby faktycznie zarządzające spółką na podstawie porozumień) to osób tych raczej nie sposób uznać za beneficjentów spółek.

   Oczywiście ciężko mi udzielić konkretnej porady prawnej bez zapoznania się z dokumentami korporacyjnymi.

   Odpowiedz
 9. Beata
  Beata says:

  Witam Panie Mecenasie.

  Zapytanie o ustalenie beneficjenta rzeczywistego.
  Spółka z o.o. :
  1) współudziałowiec A – 17% udziałów – prezes zarządu
  2) współudziałowiec B – 17% udziałów – wiceprezes zarządu.
  3) 4 pozostali współudziałowcy z udziałami po 17% i 8%.
  Członkowie zarządu są zatrudnieni w Spółce na podstawie umów o pracę.
  Każdy z nich ma prawo do jednoosobowej reprezentacji Spółki.

  Czy członkowie Zarządu są beneficjentami mimo braku 25% udziałów?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Pani Beato,
   Zasadniczo nie udzielam porad prawnych na blogu, bowiem do tego muszę bazować na dokumentach i na trochę więcej ilości informacji – tutaj zapraszam do kontaktu mailowego: michal.gryz@agkancelaria.pl.

   Wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Myślę, że skłaniałbym się ku temu by jako beneficjentów wskazać tych wspólników, którzy są członkami zarządu, ale tak jak mówię – musiałbym jeszcze uzyskać trochę informacji.

   Odpowiedz
 10. Małgorzata
  Małgorzata says:

  Dzień dobry,

  bardzo proszę o odpowiedź na poniższe pytania:
  – Spółka ma 5 członków zarządu – czy należy zgłosić wszystkich jako reprezentantów ?
  – Żaden ze wspólników nie posiada więcej niż 25% udziałów – kogo wówczas należy zgłosić jako beneficjenta rzeczywistego ? Pozostają tylko reprezentanci ?

  Z góry dziękuje za odpowiedź.

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Tak, każdy członek zarządu powinien być zgłoszony jako reprezentant.
   Co do beneficjentów rzeczywistych – tutaj wszystko zależy od faktycznego układu pomiędzy wspólnikami i członkami zarządu, w szczególności czy członkowie zarządu są wspólnikami itd. Do tego by udzielić porady prawnej w tym zakresie muszę bazować na dokumentach i na trochę więcej ilości informacji – tutaj zapraszam do kontaktu mailowego: michal.gryz@agkancelaria.pl.

   Odpowiedz
 11. Marlena
  Marlena says:

  Dzień dobry Panie Michale, bardzo Pana proszę o pomoc w sprawie CRBR.
  Spółka ma 42 udziałowców, żaden nie posiada więcej niż 25% udziałów. Maksymalnie 5%.
  Skład Zarządu:
  Prezes – 5% udziałów – zatrudniony w Sp. z o.o. – umowa o pracę
  Zastępca – 5% udziałów – zatrudniony w Sp. z o.o. – umowa o pracę
  Członek Zarządu – 5% udziałów – powołany przez Radę
  Rada Nadzorcza:
  3 osoby mniej niż 5% udziałów
  Czy taka Spółka ma obwiązek zgłaszać beneficjentów rzeczywistych do CRBR, jeśli nikt nie spełnia definicji beneficjenta rzeczywistego?
  Jeśli nie ma wspólników którzy mają 25% udziałów to nalezy dokonać zgłoszenia Zarządu jako beneficjenta i reprezentanta?
  Z góry dziękuję.

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Witam,
   tak, w takich spółkach ustalenie beneficjentów jest zawsze najtrudniejsze. Ja w takim przypadku siadam z Klientem i omawiamy strukturę właścicielską przez pryzmat generalnej definicji beneficjenta, a więc osoby która bezpośrednio lub pośrednio sprawuje nad daną spółką kontrolę. Zawsze w każdej spółce taka osoba jest. Czasami jest to członek zarządu, czasami wspólnik niby mniejszościowy a faktycznie rządzący spółką.
   Niestety te przepisy dot. beneficjentów są tak skonstruowane, że nie sposób ujednolicić ustalania beneficjentów do wszystkich spółek.
   Prawdopodobnie skłaniał bym się ku temu, że beneficjentami będą członkowie zarządu. Ale może być też tak, że np. członkowie rady nadzorczej są wspólnikami – i wtedy mogą wywierać wpływ na spółkę.

   Dlatego też prosiłbym w tej sprawie raczej o kontakt mailowy: michal.gryz@agkancelaria.pl, bo ustalenie beneficjenta wymaga tutaj pewnej analizy.

   Odpowiedz
 12. Dorota
  Dorota says:

  Dzień dobry,

  czy wspólnik osoba fizyczna posiadający 100% udziałów w jednoosobowej sp. z o.o. pełniący jednocześnie funkcję prezesa podlega wpisowi do CRBR. ? Jeśli tak kto ma dokonać wpisu on sam?

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Każda spółka (oprócz partnerskich) ma obowiązek zgłosić swoich beneficjentów rzeczywistych. Jeżeli w spółce jest tylko jeden wspólnik to sprawa jest raczej prosta, zgłoszenia dokonuje zawsze członek zarządu uprawniony do reprezentowania spółki.

   Odpowiedz
 13. LUCYNA
  LUCYNA says:

  Dzień dobry ,
  Panie Michale bardzo Pana proszę o pomoc w sprawie ustalenia beneficjenta rzeczywistego oraz czy będzie to bezpośredni czy pośredni.

  Spółka z o.o.
  Trzech udziałowców
  -1 udziałowiec 37 %
  -2 udziałowiec 31,5 % (jest notarialne pełnomocnictwo do reprezentowania przez zarząd-ojciec )
  -3 udziałowiec 31,5%-osoba niepełnoletnia (16 lat) -reprezentuje ojciec (członek zarządu) lub matka

  Zarząd jest jednoosobowy .

  Kto tu będzie beneficjentem rzeczywistym?
  Czy należy dokonać zgłoszenia Zarządu jako beneficjenta i reprezentanta?

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Witam,
   w moje wstępnej ocenie beneficjentem będzie każdy ze wspólników, a członek zarządu reprezentantem. Ale to tylko tak wstępnie – przy ustalaniu przez Kancelarię beneficjentów i udzielaniu porady prawnej w tym zakresie bierzemy pod uwagę sporo innych informacji. Dlatego też jeżeli chciałaby Pani takie analizy i porady to proszę o kontakt mailowy: michal.gryz@agkancelaria.pl

   Odpowiedz
 14. Justyna
  Justyna says:

  Dzień dobry,

  Będę wdzięczna za pomoc.

  Spółka zoo posiada 3 wspólników:
  1- prezes zarządu-45% udziałów
  2- członek zarządu-45% udziałów
  3- członek zarządu-10% udziałów
  *udziały nie są uprzywilejowane
  Jak mam rozumieć składam 1 i 2 jako beneficjenta rzeczywistego i reprezentanta a trzeciego tylko jako reprezentanta?

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Najprawdopodobniej tak. Ale wszystko zależy od tego czy ten 3 członek zarządu nie może wywierać wpływu na spółkę i decydować o jej działaniach. To, że dana osoba nie ma więcej niż 25% udziałów nie oznacza automatycznego wykluczenia jej jako beneficjenta, bowiem podstawowa definicja beneficjenta oznacza bowiem osobę, która sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką. Więc wcale nie jest powiedziane, że ten 3 wspólnik nie będzie beneficjentem.

   Odpowiedz
 15. Weornika
  Weornika says:

  Dzień dobry, mam pytanie odnośnie ustalenia reprezentacji w spółce z o.o. do rejestru CRBR. Pan A jest prezesem zarządu i uprawniony jest do reprezentacji spółki i tu nie mam wątpliwości. Pan B jako wspólnik sp. z o.o. (100 % udziału) jest rzeczywisty beneficjent i tu też nie mam wątpliwości. Zastanawiam się jednak czy Pan B (wspólnik) powinien być jeszcze zgłoszony jako reprezentant, co prawda w zarządzie spółki nie występuję ale posiada jako wspólnik prokurę samoistną.

  Odpowiedz
 16. Weronika
  Weronika says:

  Dzień dobry, mam pytanie odnośnie ustalenie reprezentacji w spółce z o.o. do rejestru CRBR. Pan A jest prezesem zarządu i uprawniony do reprezentacji spółki, tu nie mam wątpliwości. Pan B jako wspólnik sp. z o.o. to rzeczywisty beneficjent (100 % udziału) i tu też nie mam wątpliwości. Zastanawiam się jednak czy Pan B powinien być jeszcze zgłoszony jako reprezentant, co prawda w zarządzie spółki nie występuję ale posiada jako wspólnik prokurę samoistną.

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Prokurenci nie są zgłaszaniu do rejestru jako beneficjenci. Art. 59 pkt 2 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wskazuje, że do rejestru podlegają zgłoszeniu dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek. Prokurent tymczasem nie jest ani członkiem organu ani wspólnikiem reprezentującym spółkę.

   Odpowiedz
 17. Ewa
  Ewa says:

  Dzień dobry,

  Mam pytanie czy w sytuacji gdy w sp. z o.o. jest 3 wspólników, z czego 1 ma 50% udziałow, a pozostali po 25% udziałów oraz ci pozostali są dodatkowo członkami Zarządu tej spółki, to czy jako beneficjenta rzeczywistego wpisać tylko tego z 50% udziałów czy rownież należy wpisać członków zarządów jako reprezentantów spółki? Dodam że wszyscy wspólnicy de facto są decyzyjni mają wpływ na działania spółki. Zastanawiam się tylko czy wpisywać tych wspólników co mają po 25% jako tylko reprezentanci czy rowniez jako bezposredni beneficjencji? Trochę się już w tym temacie zakręciłam proszę o pomoc.

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Jeżeli wszyscy wspólnicy są decyzyjni, to jako beneficjentów trzeba wskazać całą 3, a dodatkowo tych wspólników, którzy są jednocześnie w zarządzie, wskazać jako reprezentantów.

   Odpowiedz
 18. Ewa
  Ewa says:

  Dzień dobry,

  Mam dwa pytania
  1) czy wspólnik który posiada mniej 25% udziałow i jest jednocześnie członkiem zarządu oraz wywiera wpływ na spółkę i decyduje o jej działaniach jest beneficentem rzeczywistym posrednim i reprezentantem tj. czy tak należy to wpisać do rejestru? Czy tylko benefincjentem rzeczywistym a jako reprezentanta nie wpipsywać?
  2) W spólce jest jeszcze obok w/w jeden wspolnik co ma 50% udziałów i jeden co ma 25% udziałów. Ten co ma 50% udziałow jest beneficjenem rzeczywistym – nie mam wątpliwości ale czy wpisywać również tego w/w wspólnika w pkt 1 co jest czlonkiem zarządu?

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Dlaczego beneficjentem pośrednim? Ta osoba jest wspólnikiem tej konkretnej spółki, więc jest beneficjentem bezpośrednim. Jeśli jest dodatkowo członkiem zarządu, to także jest reprezentantem.

   Do rejestru jako beneficjentów wpisujemy wszystkich wspólników, którzy mają wpływ na działania spółki.

   Odpowiedz
 19. Maria
  Maria says:

  Dzień dobry,
  Proszę o podpowiedź, w jaki sposób zgłosić do CRBR wspólników spółki z o.o. będących współuprawnionymi z tytułu posiadanych udziałów (współwłasność w częściach ułamkowych). Czy dla każdego wspólnika podać pełną wartość nominalną udziałów, których jest współwłaścicielem, czy też może przypisać każdemu wspólnikowi wartość posiadanych przez niego udziałów, zgodnie z przypadającym na niego udziałem (po 1/2) w udziałach Spółki, czyli podzielić wartość nominalną udziałów na pół.

  Odpowiedz
   • Maria
    Maria says:

    Szanowny Panie Mecenasie,
    Współwłasność udziałów powstała na skutek spadkobrania, a współwłaściciele wskazali, który z nich jest uprawniony do wykonywania praw z udziałów.
    Jeśli, tak co do zasady, bez zapoznawania się z dokumentami korporacyjnymi, miałby Pan Mecenas dokonać zgłoszenia w CRBR współwłaścicieli którzy mają we współwłasności np. 100% udziałów w Spółce, to w jaki sposób wpisałby Pan wartość udziałów dla każdego współwłaściciela.
    Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.

    Odpowiedz
 20. Ewa
  Ewa says:

  Nazwałam beneficjentem posrednim, ponieważ uznałam że nie może być bezposrednim jako że nie ma więcej niż 25% udziałów w spółce i to wynika z faktycznej kontroli i posiadania statusu czlonka zarządu.

  Odpowiedz
 21. Joanna
  Joanna says:

  Spółka A (sp. z o.o.) jest własnością spółki B (100%). Z kolei spółki B właścicielem jest spółka C, która jest spółką osobową, mającą 10 wspólników. Żaden z tych wspólników nie posiada 25% udziałów. Jeden z wspólników spółki C jest prezesem zarządu spółki A. Rozumiem, że ten wspólnik powinien zostać zgłoszony jako beneficjent rzeczywisty spółki A (jest również członkiem zarządu spółki B). Czy dobrze rozumiem, że jest to uprawnienie pośrednie?
  Drugi z wspólników spółki C jest członkiem zarządu spółki B (właściciela spółki A). Czy należy go również zgłosić jako beneficjenta rzeczywistego spółki A?

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Proszę zauważyć, że 25% udziałów odnosi się tylko do spółek kapitałowych, nie do spółek osobowych.

   Beneficjentem rzeczywistym jest osoba, która wywiera faktyczny wpływ na działania spółek. Niekoniecznie są to tylko wspólnicy mający więcej niż 25% udziałów. Wspólnik spółki C będący prezesem zarządu spółki A najprawdopodobniej będzie beneficjentem spółki A. Co do innych osób – tutaj musiałbym przeanalizować stan faktyczny na podstawie dokumentów, więc jakby co to zapraszam do kontaktu mailowego: michal.gryz@agkancelaria.pl

   Odpowiedz
  • Agnieszka
   Agnieszka says:

   Panie mecenasie. Mnie interesuje wątek tzw. spółek samorządowych. Jeśli chodzi o spółki gminne w kometarzach czy publikacjach wskazuje się w przypadku samorządu gminnego na wójta, burmistrza i prezydentami. Ja Jednak chciałabym wiedzieć co Pan myśli o spółkach gdzie 100 procent udziałów posiada samorząd województwa. Tu nie ma wójta, burmistrza i prezydenta – tylko kolegialny zarząd województwa – w tym wypadku podobnie jak w gminie wójt – zarząd jest organem wykonawczym. Występuje tu pewna analogia – ale czy właściwym I wystarczającym Pana zdaniem będzie wskazanie jako beneficjentów rzeczywistych całego kilkuosobowego zarządu województwa ?

   Odpowiedz
   • Michał Gryz
    Michał Gryz says:

    Myślę, że zarząd województwa tak, ale ja również rozważyłbym członków zarządu samej spółki. Pytanie czy są to beneficjenci, a więc osoby, które sprawują bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania przez spółkę podejmowane

    Odpowiedz
 22. Tomasz
  Tomasz says:

  Napisał Pan, że „Zarząd nie jest organem stanowiącym spółki, nie sposób także mówić o tym jakoby to członkowie zarządu posiadali % głosów w tym organie (przypominam, zasada jest także, że każdy członek zarządu ma prawo do zarządzania spółką i jej reprezentowania, chyba że co innego wynika z umowy spółki bądź przepisów prawa).” To by oznaczało, że osoby fizyczne będące wyłącznie członkami zarządu (nie będące wspólnikami, akcjonariuszami i nie posiadające żadnych innych funkcji) są wyłączeni ze zgłoszenia w charakterze beneficjenta. Proszę zerknąć na wyrok: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-sa-gl-61-09-organ-stanowiacy-osoby-prawnej-w-520655176 – wydaje mi się, że Sąd uznał Zarząd za organ stanowiący, wprawdzie na mocy innej ustawy, ale jednak. Czy w świetle tego wyroku nie widzi Pan zagrożenia dla uznania członków Zarządu za beneficjantów?

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Ja absolutnie nie wykluczam zgłaszania członków zarządu jako beneficjentów rzeczywistych. Ale nie jako osób posiadających więcej niż 25% głosów w organie stanowiącym spółki, ale jako osób które sprawują bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania przez spółkę podejmowane, bo taka jest definicja beneficjenta.
   Tutaj wszystko jednak zależy od konkretnej spółki.

   Odpowiedz
 23. Anna
  Anna says:

  Witam Panie Mecenasie

  mam dylemat jak w CRBR ująć wspólnika posiadającego 25% udziałów w sp. z o.o będącego Prezesem jednoosobowego Zarządu. Czy tylko jako Reprezentanta czy również jako beneficjenta pośredniego gdyż posiada uprawnienia umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę
  Druga kwestia to Prokura samoistna w spółce z o.o.. Czy wspólnik posiadający 25% udziałów i będący jednocześnie prokurentem posiadającym prokurę samoistną powinien być zgłoszony do CRBR jako Beneficjent rzeczywisty pośredni lub Reprezentant?

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Beneficjentem jest każda osoba mogąca wpływać na działania spółki (w uproszczeniu), poprzez posiadane uprawnienia. Ja w takich przypadkach zgłaszam jako beneficjenta wspólników wskazując, że są beneficjentami zarówno z uwagi na to, że są wspólnikami jak i członkami zarządu/prokurentami.
   Ale wszystko zależy do konkretnej spółki i układu właścicielskiego.

   Odpowiedz
 24. Anna
  Anna says:

  Dzień dobry, proszę o przedstawienie stanowiska w takiej sytuacji, mamy spółkę z o.o. i jej skład osobowy jest następujący:
  1) wspólnik A będący osobą fizyczną posiada 40% udziałów;
  2) wspólnik B będący osobą fizyczną posiada 40% udziałów;
  3) wspólnik C będący osobą fizyczną posiada 20% udziałów.

  Wspólnik A i B- członkowie zarządu
  Wspólnik C – Prokura oddzielna
  Prawo głosu mają 2 członkowie lub jeden z prokurentem
  Proszę o stanowisko czy wspólnik C jest beneficjentem rzeczywistym, czy tylko wspólnik A i B? Reprezentacja – A,B,C?

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Witam,
   prokurent nie jest uznawany za reprezentanta spółki (nie wpisuje się go do rejestru).
   Co do samych beneficjentów. Porady prawnej mogę udzielić tylko po uzyskaniu większej ilości informacji co do układu właścicielskiego spółki (sam procent udziałów w spółce to za mało by to ustalić, w grę wchodzą także inne przesłanki).
   Najprawdopodobniej wspólnik A i B będzie beneficjentem, czy wspólnik C to już kwestia do analizy.

   Odpowiedz
 25. Anna
  Anna says:

  Dzień dobry, proszę o przedstawienie stanowiska w takiej sytuacji, mamy spółkę z o.o. i jej skład osobowy jest następujący:
  1) wspólnik A będący osobą fizyczną posiada 40% udziałów;
  2) wspólnik B będący osobą fizyczną posiada 40% udziałów;
  3) wspólnik C będący osobą fizyczną posiada 20% udziałów.

  Wspólnik A i B- członkowie zarządu
  Wspólnik C – Prokura oddzielna
  Prawo głosu mają 2 członkowie lub jeden z prokurentem
  Proszę o stanowisko czy wspólnik C jest beneficjentem rzeczywistym, czy tylko wspólnik A i B? Reprezentacja – A,B,C?

  Odpowiedz
 26. Paweł
  Paweł says:

  Szanowny Panie Mecenasie,

  a jak zapatruje się Pan na poniższy przypadek?
  Jedynym udziałowcem spółki z o.o. (podmiot leczniczy) jest powiat. Uprawnienia właścicielskie w stosunku do spółki wykonywane są przez zgromadzenie wspólników, które tworzy zarząd powiatu, składający się z 5 osób. Zarząd powiatu jest organem kolegialnym.
  W spółce działa jednoosobowy zarząd w osobie jego prezesa. Członkowie Zarządu powoływani są i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza doprecyzowuje też cele zarządcze członkom zarządu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (ustalenie tych celów zarządczych należy do kompetencji zgromadzenia wspólników spółki, RN je tylko dookreśla). Zrozumiałe wydaje się, że beneficjentami rzeczywistymi w tej sytuacji będą członkowie zarządu powiatu, tyle że bez przypisania im konkretnych udziałów w spółce (cała piątka posiada łącznie 100%), tylko czy jako bezpośredni, czy może pośredni? Beneficjentem będzie też prawdopodobnie prezes zarządu. Pytanie, czy za takich beneficjentów można uznać członków RN? Zaznaczam, że nie są oni wspólnikami spółki, ale jednak w pewien sposób wpływają na jej działalność. Będę wdzięczny za odpowiedź.

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Skoro członkowie zarządu powiatu nie są wspólnikami, to w mojej ocenie będą beneficjentami pośrednimi. Co do Prezesa zarządu pewnie bym się zgodził, że też będzie beneficjentem. Odnośnie RN – tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana, musiałbym się zapoznać z dokumentami korporacyjnymi, żeby ocenić jakie faktycznie RN ma kompetencje.

   Odpowiedz
 27. Małgorzata
  Małgorzata says:

  Panie Mecenasie,
  Spółka z o.o. ma dwóch udziałowców :PIERWSZY – 29 udziałów , DRUGI – 1 udział; DRUGI udziałowiec zarządza spółką i ma decydujący wpływ na jej funkcjonowanie; PIERWSZY nie zarządza, nie podejmuje decyzji w spółce; Jako beneficjenta zgłaszam DRUGIEGO mimo mniejszej ilości udziałów?
  Dziękuję

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Podstawową definicją beneficjenta jest osoba, która faktycznie wywiera wpływ na działania spółki i taką osobę trzeba zgłosić do rejestru. Jeśli chciałaby Pani porady prawnej, zapraszam do korespondencji mailowej.

   Odpowiedz
 28. Agnieszka
  Agnieszka says:

  Dzień dobry, Poproszę o pomoc w poniższym przypadku. Jak określić BR?
  Spółka zoo „A”ma trzech udziałowców:
  -udziałowiec francuski „B” -spółka 65% udziałów
  -udziałowiec polski -spółka zo.o.”C” 34% udziałów
  -pozostali udziałowcy -osoby fizyczne 1% udziałów.
  Prezes spółki „A” ma w tej spółce 0,10% udziałów, jest również prezesem w spółce „C”i w spółce „C” ma 30% udziałów.
  Z góry dziękuję.

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Podstawową definicją beneficjenta jest bowiem osoba, która faktycznie wywiera wpływ na działania spółki i taką osobę trzeba zgłosić do rejestru. Nie udzielam na blogu porad prawnych bez możliwości zapoznania się z dokumentami korporacyjnymi i poznania dokładnego układu między spółkami i wspólnikami/członkami zarządu. Dopiero wtedy można ustalić kto faktycznie wywiera wpływ na działania spółki.

   A już zwłaszcza w przypadku powiązań kapitałowych ze spółkami z kapitałem zagranicznym. Jeśli chciałaby Pani porady prawnej, zapraszam do korespondencji mailowej.

   Odpowiedz
 29. Justyna
  Justyna says:

  Dzień dobry,
  Rozumiem, że w przypadku spółki z o.o., w której do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie (i nie ma oprócz tego żadnych dodatkowych wytycznych dotyczących sposobu reprezentacji spółki), wystarczającym jest podpisanie zgłoszenia do CRBR przez dowolnego członka zarządu?
  Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź

  Odpowiedz
 30. juti
  juti says:

  Dzień dobry, Poproszę o pomoc w poniższym przypadku. Jak określić BR?
  1. wspólnik A -osoba fizyczna- 30% udziałów
  2. wspólnik B- osoba fizyczna -30% udziałów
  3. wspólnik C-osoba fizyczna -20% udziałów
  4. wspólnik D- osoba fizyczna -10% udziałów
  5. wspólnik E -osoba fizyczna -10 % udziałów

  wspólnik A -prezes, wspólnik B-wiceprezes, wspólnik C,D,E -prokura łączna
  do rejestru zgłaszam A i B jako beneficjenta rzeczywistego , C,D,E jako reprezentanta?

  Odpowiedz
 31. Jowita
  Jowita says:

  Dzień dobry,

  Panie Michale, rozumiem, że do CRBR jako reprezentanta spółki z o.o. nie trzeba zgłaszać prokurenta tej spółki (który nie pełni w spółce żadnych innych funkcji), zgadza się?

  Pozdrawiam serdecznie 🙂

  Odpowiedz
 32. Jowita
  Jowita says:

  Panie Michale, rozumiem, że do CRBR jako reprezentanta spółki z o.o. nie trzeba zgłaszać prokurenta tej spółki (który nie pełni w spółce żadnych innych funkcji), zgadza się?

  Pozdrawiam serdecznie 🙂

  Odpowiedz
  • Michał Gryz
   Michał Gryz says:

   Prokurent zasadniczo jest osobą wpisaną do rejestru KRS uprawnioną do reprezentacji spółki. Prokurent, jeżeli ma prawo do samodzielnej reprezentacji spółki, ma też prawo dokonać zgłoszenia do CRBR. Co do tego czy prokurent jest beneficjentem rzeczywistym, to zależy od stanu faktycznego, a więc czy prokurent faktycznie podejmuje w imieniu spółki działania itd.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *