ZMIANY W SKLEPACH INTERNETOWYCH OD 1 STYCZNIA 2021R.

W tym pierwszym, po ponad dwutygodniowej przerwie, wpisie chciałem dalej kontynuować tematykę związaną ze spółkami z o.o. (z ostatnim z cyklu tych tekstów mogą Państwo zapoznać się tutaj). Ale koniec roku przyniósł dosyć istotne zmiany w prawie w zakresie przedsiębiorców i umów zawieranych na odległość. Dlatego też dzisiaj trochę więcej właśnie o tym.

Do dnia końca roku 2020 sytuacja podmiotów zawierających umowy na odległość (a więc przede wszystkim właścicieli sklepów internetowych) była dosyć prosta. Po stronie kupujących (usługobiorców) mieliśmy bowiem do czynienia z przedsiębiorcami (spółkami prawa handlowego, spółkami cywilnymi czy jednoosobowymi przedsiębiorstwami) lub konsumentami, a więc osobami fizycznymi zawierającymi daną umowę na odległość, która nie była związana z ich działalnością gospodarczą.

Gdy umowę zawierała spółka sprawa była oczywista, że zawiera ją przedsiębiorca. Gdy z kolei robiła to osoba fizyczna, to kryterium rozróżnienia czy jest ona konsumentem czy przedsiębiorcą była w zasadzie faktura.

A jak jest od 1 stycznia 2021r.?

Ano sporo się zmieniło i to, jak zwykle bywa, na niekorzyść osób świadczących usługi na odległość (a więc głównie właścicieli sklepów internetowych). Chociaż może nawet nie tyle na ich niekorzyść, co przysparzając im dodatkowej pracy.

Wraz ze zmianami do kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta został dodany nowy typ podmiotu. Możemy go nazwać, w uproszczeniu, przedsiębiorca jednoosobowy na prawach konsumenta.

Wprowadzona do ustaw definicja tej osoby brzmi następująco: osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Takiemu przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje część uprawnień konsumenckich, przede wszystkich związanych z klauzulami niedozwolonymi (abuzywnymi) w umowach i regulaminach oraz ustawowe (konsumenckie) prawo do odstąpienia od umów zawartych na odległość w terminie 14 dni.

I to właśnie prawo odstąpienia może powodować duże trudności i spory. Wyobraźmy sobie, że przedsiębiorca jednoosobowy kupuje w sklepie internetowym towar i bierze go na fakturę. Po jego odbiorze dokonuje jednak konsumenckiego odstąpienia od umowy. Prowadzący sklep internetowy przedsiębiorca będzie musiał ustalić czy zakup dokonany przez kupującego miał charakter zawodowy, wynikający z prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak to ustalić? Na pewno pierwszym krokiem będzie sprawdzenie kodów PKD wpisanych w CEiDG kupującego. Bo np., jeżeli zakupu produktów żywnościowych dokonała kancelaria prawna (oczywiście prowadzona w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa), która w PKD ma wpisane świadczenie usług prawnych, to z pewnością ten zakup nie miał charakteru zawodowego kancelarii.

Ale to jest przykład dosyć oczywisty. A co, gdy kancelaria dokonała zakupu np. materiałów biurowych? To już sprawa się komplikuje. Wszystko niestety będzie kwestią interpretacji, a to oznacza, że nowe przepisy są po prostu niedopracowane.

Czy można sobie jakoś ułatwić życie? Pewną opcją, którą już sugerujemy naszym Klientom, jest wprowadzanie dodatkowych checkboxów na stronach sklepów internetowych i określanie się przez kupujących czy zakup ma charakter zawodowy czy też nie.

Jest to pewna opcja. Ale może być ona też zawodna. A dodatkowo może powodować zamieszanie wśród kupujących, który nie będą wiedzieli co mają zaznaczyć i tym samym zrezygnują z zakupu.

I ostatecznie. Nowe przepisy wymagają także aktualizacji regulaminów sklepów internetowych, poprzez dostosowanie ich do uprawień tego nowego podmiotu. A więc znowu więcej pracy dla przedsiębiorców.

Ponieważ jedną ze specjalizacji Kancelarii jest obsługa przedsiębiorców branży E-commerce, to chętnie pomożemy w dostosowaniu regulaminów sklepów internetowych do nowych regulacji prawnych, jak również doradzimy odnośnie postępowania i zawierania umów z takimi właśnie przedsiębiorcami na prawach konsumenta. Dlatego też zapraszam do kontaktu – chętnie pomożemy.