Wprowadzone przez Michał Gryz

OPODATKOWANIE KOMPLEMENTARIUSZA W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ

Od 1 stycznia 2021r. spółki komandytowe zostały objęte podwójnym opodatkowaniem. Oznacza to, że – tak samo jak w przypadku spółek z o.o. – najpierw spółka komandytowa płaci od swoich dochodów podatek dochodowy od osób prawnych (CiT), a następnie podatek dochodowy płacą wspólnicy – proporcjonalnie do udziału w zyskach spółki. Pod warunkiem, że zyski te są wypłacane.